Шокови се оказаха цените на електричеството за хиляди потребители, които получиха първите фактури за ток през 2024 година. Мнозина видяха двойно по-високи сметки за месец декември, нов шок пристигна и с фактурите за януари - месецът се оказа още по-студен от предходния. Много потребители алармираха, че сметките им са драстично по-високи от тези за същия период на миналата година. Макар и цената на тока да не се е променяла от 1 юли 2023 г., фактурите от декември и януари предизвикаха сътресение.

Оплакванията на потребителите са от различни населени места в страната, което обхваща и трите електроразпределителни предприятия. Тези компании обясниха, че по-големите сметки идват, защото много семейства са избрали да се отопляват с електричество и че няма промяна в ценообразуването от ноември до декември. Потреблението на ток през зимата нараства със 70% и най-вероятно по-високите сметки се дължат на по-голяма консумация. Въпреки това, ако се съпоставят едни и същи времеви интервали, потребителите твърдят, че разходите им за ток са скочили двойно. От своя страна Комисията за енергийно и водно регулиране има за цел да осигури баланс между интересите на потребителите и доставчиците на енергия, но въпреки че цената на тока не се е променяла от миналата година, сред потребителите цари масово недоволство от получените фактури, като има съмнения за сериозни надписвания от страна на енергийните предприятия.

На фона на високите сметки за електроенергия, цената на природния газ се понижава осезаемо, като прогнозите са тенденцията за спад да се задържи и през идните месеци. Потребителите, които се отопляват с природен газ, останаха по- спокойни и в разгара на зимния сезон, сметките им се оказаха значително по-ниски в сравнение с тези, когато за отопление се ползва електроенергия.

Сравнението на цените на енергийните източници през март тази година показва, че природният газ е най-изгодният избор за българските домакинства (0,10 лв./kWh с ДДС). От януари до март, само за три месеца, газът поевтиня с цели 34%. От друга страна, очаква се цената на тока за битовите потребители да поскъпне с около 40% след промените, внесени от Министерския съвет - считано от 1 юли 2024 година, ако настъпи отдавна отлаганата либерализация за битовите потребители на ток. "За капак" на всичко, тази година милиони българи ще усетят липсата на един от най-силните социални инструменти на държавата - идва краят на нощната тарифа за електроенергията. От 1 юли се премахва евтината нощна тарифа и домакинствата ще плащат тока по една цена.

Природният газ възвърна позициите си на най-евтината и икономична енергия за отопление, като броят на домакинствата, които го предпочитат, продължава да нараства.

Виж колко може да спестиш, като преминеш на природен газ:

 

                                                                                            

 
Съдържание на: Overgas