TBI Bank успешно емитира десетгодишна емисия облигации в размер на 10 млн. евро с условия, насочени да отговарят на изискванията за капитал от втори ред на Регламент (ЕС) № 575/2013. Облигациите имат единична номинална стойност от 100 хил. евро и бяха насочени основно към институционални и професионални инвеститори. Годишната лихва е фиксирана на 5.25%.

Taка TBI Bank отново доказва амбицията си постоянно да предизвиква установените норми на нашия финансов пазар и да поставя еталон, който останалите български банки биха могли да следват.

снимка: TBI

"Причината да емитираме публично емисия подчинени облигации е намерението ни да оптимизираме капиталовата структура на TBI Bank и да подкрепим бизнес развитието ни", казва Лукас Турса, старши вицепрезидент на TBI Bank. "Получихме много положителна обратна връзка от инвеститорите - допадна им прогресът на нашата дигитална трансформация, и особено много бизнес и финансовите резултати на ТBI Bank в последните години".

Съответно не е изненада, че имаше свръхзаписване за предложените облигации. "За съжаление не можахме да изпълним изцяло всички инвеститорски заявки, понеже трябваше да се вместим в планирания от нас лимит от 10 милиона евро. Финалният списък от инвеститори е добре диверсифициран и включва пенсионни фондове, застрахователни компании, банки, фонд мениджъри и професионални инвеститори. Освен това регистрирахме и интерес от частни инвеститори, за които този инструмент се оказа добра алтернатива на депозитите. Заради фокуса ни върху професионалните инвеститори, трябваше да отклоним този интерес", добави Турса.

снимка: TBI

Скоро ще бъде подадено заявление за регистриране на облигациите за търговия на Българската фондова борса.

Допълнителна информация може да получите на сайта на TBI.

 

* съдържание на TBI