Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, бе обявена за "Най-добра банка в България в сферата на ESG" в авторитетните Годишни награди за изключителни постижения (Euromoney Awards for Excellence), организирани от специализираното британско списание Euromoney. Изданието оценява участниците в конкурса на база постиженията, иновациите и представянето им в последните дванадесет месеца. При избора на ОББ за най-добра банка в България в сферата на устойчивостта решаваща роля има способността на банката да демонстрира най-доброто представяне спрямо конкурентите и умението ѝ да спомага въвеждането на ESG практики.

"Като най-голямата банка в България, ние приемаме много сериозно отговорността си да допринасяме за устойчивост в икономиката и обществото. Престижната награда от Euromoney е показател, че усилията ни са в правилната посока, и ни мотивира в още по-голяма степен да работим за положителна ESG трансформация в страната", сподели Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и Кънтри мениджър на КВС Груп в България.

През последната година банката успешно реализира редица проекти в сферата на устойчивото развитие, сред които ESG Академия за служители, партньори и студенти в партньорство със Стопанския факултет на Софийския университет, както и ОББ Агро калкулатор, разработен със съдействието на Института за аграрна икономика.

Като най-голямата финансова група в страната KBC активно работи за намаляване на отрицателното и увеличаване на положителното въздействие върху околната среда. През 2022 г. беше отчетено намаление с 81% на въглеродни емисии за KBC Груп България спрямо базовата 2015 г.

Oтличието от Euromoney е поредното за ОББ в сферата на устойчивото развитие след печатът "Terra Carta" на Инициативата за устойчиви пазари и "ESG Awards", организирани от PWC България.

Източник: Обединена българска банка

Съдържание на: Обединена българска банка