Специализираната платформа за контрол и управление на служебния автопарк VIVA Fleet вече предлага нови услуги за още по-ефективен мониторинг и намаляване на разходите. Резултатите на клиентите, ползващи платформата до момента показват, че се достига до намаляване на пробега и паразитния престой между 15 и 50%, осъществява се контрол на скоростта, който от своя страна води до намаляване на средния разход на гориво, повредите и рисковете от катастрофи.

Едно от най-важните предимства на платформата е контрол на гориво в реално време за превенция от кражби. Чрез тази функционалност клиентите получават обективни отчети за разход, зареждания и регистрирани източвания на горива. Внедряването на тази опция дава резултат за намаляване на разходите за горива и дисциплиниране на водачите.

Платформата дава възможност и за идентификация на водача. По този начин лесно се проследява ефективността на всеки водач/служител и се разграничава личното от служебното ползване на автомобила. Така се оптимизира поведението на водачите и се спазват ограниченията на скоростта. В допълнение VIVA Fleet проследява цялостното поведението на водача и стила му на шофиране и експлоатация на служебните автомобили. Това дава възможност за контрол и намеса от страна на мениджмънта при идентифициране на недобросъвестни практики или рисково поведение на пътя.

Опцията за връзка с бордовия компютър на автомобила дава възможност за проследяване на множество датчици и допълнителни показатели, като например проследяване на скоростта на движение и позицията на педала на газта, мониторинг на температурата и оборотите на двигатели и други. Този вид мониторинг води както до намаляване на административния ресурс за отчетност, така и до оптимизиране на разходите за автопарка.

VIVA Fleet дава възможност за генериране на над 80 вида автоматични справки с възможност за тяхното комбиниране, визуализация в графичен вид и индивидуализиране, според спецификата на съответния бизнес. Част от дейностите, които клиентите могат да проследяват, са: правила и аларми в реално време, пълно досие на автопарка, различни нива на анализ и достъп до информацията, планиране на техническата поддръжка, администриране на гуми, 24/7 технически център за обслужване на клиенти и други.

Използването на VIVA Fleet дава възможност за оптимизация на транспортната дейност на всяка фирма, която притежава служебни МПС-та, независимо от вида им - от леки и лекотоварни, до тежкотоварни, автобуси, строителни, земеделски машини и други.