Мила Маречкова, изпълнителен директор на БАТ България, беше избрана за член на Управителния съвет на най-голямата национално представителна работодателска организация у нас КРИБ. Гласуването се проведе 31 май 2022 г. на годишно Общо събрание.

Тя е финансист и има специализации в различни международни университети. Започва професионалния си път в Adidas и заема управленски позиции.

В БАТ г-жа Маречкова работи над 15 години и участва в много международни бизнес проекти. За успешно ръководене на бизнеса в България Мила Маречкова е отличавана с редица престижни награди. БАТ България също е носител на отличия за постижения, сред които Работодател на годината за 2017 и 2021 г.

БАТ България е част от Групата БАТ, представена в над 200 пазара по света, като има водещи позиции на десетки пазари глобално, както и в България, където компанията е пазарен лидер.

В България компанията провежда зелени инициативи за насърчаване на отговорното поведение с цел грижа и опазване на околната среда, като почистването на градски паркове, облагородяването на терени и превенцията против замърсяване с дребни отпадъци в големите градове в страната.

Успоредно с цел насърчаване развитието на културното богатство на страната, БАТ България подпомага различни културни проекти и българското изкуство.