Председателят на УС на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев ще открие утре в София форум "Възможности и перспективи пред компаниите от сектор "Строителство". Той се организира от браншовата организация в рамките на започващата Архитектурно-строителна седмица.

Събитието ще се проведе от 13,30 ч в Изложбена зала 1 на Интер Експо Център, веднага след официалното откриване на изложението.

Форумът е разделен на три панела: "Дигитализация на строителния сектор", "Иновации и развитие на нови технологии" и "Енергийна ефективност".

Програма

13:30 -13:35 Откриване

13:35 - 14:20 Панел 1: Дигитализация на строителния сектор

Представяне на "ЕЦИХ в сектор строителство"

г-жа Мария Накова - ръководител на Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Услуги и обучения, предоставяни от ЕЦИХ

инж. Любка Денева - Началник отдел "Дигитализация в строителството", Камара на строителите в България

арх. Мартин Христов - зам.- председател на УС на Камара на архитектите в България

проф.д-р инж. Фантина Рангелова - председател на Българска асоциация по управление на проекти

инж. Миглена Кузманова - ЕСРИ България

Изкуствен интелект в строителството: Пътят към устойчивост и ефективност чрез иновации за МСП по проект "AIRISE"

г-н Димитър Копаров - Директор "Организационна политика, управление на проекти и международна дейност" КСБ,

Член на съвета на директорите на "Строителна Квалификация" ЕАД

 

14:20 - 14:50 Панел 2: Иновации и развитие на нови технологии

Въвеждане на иновативни решения и достъп до финансиране

г-жа Марияна Хамънова - изпълнителен директор на Клийнтех България

Нови строителни материали - стандартизация и практическо приложение

Представители от Български институт по стандартизация, Технически университет - София

14:50-15:20 Панел 3: Енергийна ефективност

Енергийна ефективност в предприятията и перспективите за създаване на енергийни общности в България

г-н Йордан Здравков - Клийнтех България

Инструменти и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради

г-н Йордан Здравков - Клийнтех България

г-н Драгомир Цанев - Изпълнителен директор, ЕнЕфект

г-жа Цвета Наньова - Изпълнителен директор на Българо-Австрийска консултантска компания

г-н Иван Велков - Председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация

15:20-15:30 Въпроси и отговори

Съдържание на: КСБ