"Значението на водите" е тема, набираща все по-голяма популярност поради вече широко разпространеното знание за ключовата им роля и заслуженото място във фокуса на необикновените бизнес идеи и технологични феномени.

В това специално издание на "Biotech Atelier" на тема "Води и биотехнологии", провеждащо се за втори път през 2021 година, под светлината на прожекторите е изложена възможността за отворен диалог между компании, start-up-и и представители на големия бизнес в сферата на биотехнологичните разработки и приложението им във водния сектор.

Събитието ще се състои на 9-ти ноември 2021 /вторник/ във виртуалната среда и ще даде възможност на експерти от цял свят да се срещнат и разгърнат интригуваща дискусия на тема "Води и Биотехнологии"!

Организираното от Biotech Atelier ("Ателие по биотехнологии") и осъществяващо се в партньорство с Виенската бизнес агенция (Vienna Business Agency) и Международната асоциация на компаниите за водоснабдяване във водосборния басейн на река Дунав (IAWD) събитие, цели да осигури мост за комуникация, колаборация и развитие на многообразието от идеи, бизнес модели и подходи, в локален и глобален мащаб.

Лекторите ще презентират в дискусионни панели, фокусирани върху три основни теми:

  • "Сурова вода и биотехнологии"
  • "Отпадни води и биотехнологии"
  • "Изкуственият интелект във водния сектор"

Панелните дискусии ще бъдат допълнени от интересни основни лекции, посветени на темата за водите и биотехнологиите.

Повече информация относно лекторите и програмата можете да намерите на интернет страницата на събитието, както и в социалните мрежи.

Не пропускайте да станете пряк участник в събитието, като се регистрирате.

Снимка: Biotech Atelier