За поредна година Банка ДСК бе отличена от престижното международно издание Global Finance като най-добрия доставчик на услуги, свързани с валутни операции в България. През изминалата седмица списанието обяви победителите в ежегодните си световни награди за най-добрите финансови организации в областта на валутната търговия и разплащанията.

В класацията World"s Best Foreign Exchange Providers попадат институции и банкови организации от 113 държави, които са отличени на база критерии като обем на извършваните транзакции, пазарен дял, обхват на международно присъствие, потребителско обслужване, конкурентно ценообразуване и иновативни технологии. В определянето на най-добрите изданието също така взема предвид мненията и препоръките на специалисти от индустрията, анализатори, финансови и технологични консултанти.

"Радостни сме от това международно признание, което засвидетелства ролята и значението на Банка ДСК като лидер във валутната търговия и търговията с валутни продукти на българския финансов пазар. Имаме установени дългогодишни традиции в тази сфера и посредством иновациите на банката в дигитални решения, развиваме постоянно електронната валутна търговия като атрактивен сегмент в корпоративното ни банкиране", споделя г-н Светослав Велинов, началник на управление "Трежъри и капиталови пазари" в Банка ДСК.

Банка ДСК дава възможности на клиентите да прехвърлят парични средства по техните разплащателни сметки от една валута в друга чрез онлайн банкирането ДСК Директ, Мултикеш или физически в широката клонова мрежа на банката в цялата страна. Електронната платформа за валутна търговия ДСК Трейдър предоставя функционалности за следене на валутните курсове, договаряне на по-добри курсове за обмяна с валутните дилъри на банката, сключване на сделки в реално време.

Повече информация за услугите на банката, свързани с валутни операции, може да бъде намерена на: Финансови пазари и инвестиции (dskbank.bg)

*съдържание на Банка ДСК