Галина Софрониева, директор "Човешки ресурси" във VIVACOM беше отличена с годишната награда на Българската асоциация за управление на хора за HR директор/мениджър на годината. Конкурсът отличи иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво през 2018 г.

Наградата беше връчена заради постиженията й в областта на привличането, задържането, развитието и мотивирането на служителите чрез прилагане на иновативни подходи и дигитални решения в работата. Отчетен беше и приносът за популяризирането на VIVACOM като социално-отговорен работодател и повишеното ниво на ангажираност на служителите в компанията.

"Убедена съм, че ръководената от мен дирекция има ключова роля за постигане стратегическите цели на организацията, която вече пет поредни години е лидер на телекомуникационния пазар по общи приходи. Специалистите от дирекцията получиха уникалния шанс да бъдат двигател на промяната, придобиха ценни знания, усвоиха нови умения и натрупаха безценен опит. Имаме решаващ принос за преструктурирането на компанията и интегриране на служителите от придобитите дружества, както и водеща роля при залагане стандарти за работа и модели на поведение", каза Галина Софрониева.

Кариерата на Галина Софрониева във VIVACOM започва преди повече от 20 години. През този период тя заема ключови позиции като "Ръководител Човешки ресурси", "Регионален директор Човешки ресурси" и "Старши мениджър Бизнес партньори, заплащане и администриране, ТБиЗ и административен офис". Била е ментор на много служители и стажанти. От три години е директор "Човешки ресурси" и ръководи екип от 42 професионалисти.