На 19 ноември 2021 г., Френският институт в България и Агенция Campus France Париж организират "Виртуалния форум за образование и професионална реализация" на платформата www.bg.studyinfrancevirtualfairbalkans.com

Събитието се провежда всяка година и има за цел да представи на българската публика френското висше образование и франкофонските програми в България. С участието на компании, установили се на българския пазар, инициативата има за цел да засили диалога между университети и компании, за да могат студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

В тазгодишното издание на форума ще се включат 28 френски висши учебни заведения, 9 франкофонски програми в България, както и 7 компании в България, предлагащи работа с френски език.

Виртуалният форум е насочен към ученици, които се интересуват от френското висше образование; студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България; студенти, които търсят професионален стаж; дипломирани специалисти, търсещи работа.

3 секции очакват посетителите:

Секция "Образование", където представители на френски висши учебни заведения, както и на франкофонските програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за университетската 2022/2023 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация.

Секция "Кариери", където представители на предприятия в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат.

Секция "Уебинари", където университетски преподаватели и професионалисти ще изнесат конференции по въпроси свързани с обучението във висши учебни заведения, както и с търсене на стаж или работа.

Желаещите да участват във Форума, трябва да се регистрират и да насрочат срещи с представителите на избраните от тях учебни заведения и/или компании както и да се присъединят към организираните уебинари.

Достъп до платформата www.bg.studyinfrancevirtualfairbalkans.com.


Франция е четвърта страна в света по прием на чуждестранни студенти и седма по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 60 университета, над 270 висши инженерни училища, 300 висши училища по търговия и мениджмънт, 100 държавни висши училища по изкуства, 22 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

В 5 български университета се предлагат 10 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, международна логистика и транспорт, икономика и стопанско управление, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, технологии на писмения и устния превод, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.


Материалът е предоставен от Френският институт в България.