Фондация УниКредит, корпоративната фондация на групата УниКредит, и Джуниър Ачийвмънт Европа, най-голямата организация в Европа, посветена на подготовката на младите хора за успеха, дават старт на нова инициатива - "Презареди бъдещето си". Целта ѝ е да предотврати преждевременното напускане на училище.

Чрез това партньорство Фондация УниКредит ще инвестира 6,5 милиона евро в развитието на тригодишна програма, която ще обхване десет държави, в които УниКредит оперира: Австрия, България, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Инициативата е ориентирана към ученици на възраст 10-19 години, тъй като тя е от решаващо значение за по-нататъшното образование и бъдещата им интеграция на пазара на труда, и има за цел да ангажира отново учениците в училище, да подобри резултатите, да предотврати отпадането им и да ги вдъхнови да намерят професията, която желаят.

снимка: УниКредит Булбанк

Предложените програми ще се реализират чрез партньорства с училища, компании и обществени организации и ще бъдат структурирани в три направления с активности, обхващащи три сесии "Вдъхновение", "Подготовка" и "Успех".

Чрез сесиите "Вдъхновение" и "Подготовка" организациите-членки на Джуниър Ачийвмънт Европа заедно с менторите от УниКредит ще дадат на участниците основни знания, умения и нагласи, необходими, за да направляват бъдещето си и да осъществят стремежите си. Междувременно сесията "Успех" има за цел да предостави цялостна подкрепа на студентите, докато преминават от сферата на ученето към професионалната реализация, като ги доближава до осигуряването на ценни възможности като стажове, започване на работа или стартиране на предприемаческа дейност. Тези активности ще включват разширена Job Shadow Week, ангажиращи стажове и просветляващи семинари Incubation.

"УниКредит е обединена от обща цел - да създава възможности за растеж, а работата на Фондация УниКредит в областта на образованието е от съществено значение за това. По-важно от всякога е да се ангажираме с изграждането на по-светло бъдеще за нашите младежи и техните общности чрез образование, което проправя пътя за бъдещ растеж и развитие. Партньорството на фондацията с Джуниър Ачийвмънт Европа ще ни помогне да направим това, като се справим с едно от основните предизвикателства, пред които са изправени преподавателите на нашия континент в момента: процентът на отпадащите от училище, който задушава възможностите за заетост и оставя трайно отражение върху доходите през целия живот. Чрез това ново партньорство, Фондация УниКредит и Джуниър Ачийвмънт Европа, имат за цел да достигнат до над 400 000 ученици в десет държави, като им дадат възможност да се развиват чрез трансформиращата сила на ученето," коментира Андреа Орчел, председател на Фондация УниКредит.

Салваторе Нигро, главен изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт Европа, добавя: "Можем да постигнем една по-равнопоставена и просперираща Европа само когато всеки млад европеец има достъп до възможности и ресурси, за да се развива и да успее. Сътрудничеството ни с Фондация УниКредит е историческо заради мащаба и амбицията да се обърне внимание на най-уязвимите сегменти от европейската младеж. Заедно Фондация УниКредит и Джуниър Ачийвмънт Европа имат амбицията да променят облика на европейските образователни системи, като значително предотвратят и намалят сегашните нива на отпадане от училище. Очакваме огромен допълнителен ефект от тази дейност по отношение на по-високи нива на младежка заетост и предприемачество, повече иновации и по-голям брой стартъпи в Европа."

"Тази инициатива за пореден път валидира нашата дейност в подкрепа на едно по-практически насочено, стимулиращо и, в крайна сметка, по-полезно образование - това, което би задържало младите хора в училищата. Конкретните насоки, в които това ново сътрудничество ще ни позволи да се развием, са няколко: Възпитаването на финансова грамотност е една от основните дейности на Джуниър Ачийвмънт и тази инициатива ще продължи и развие постигнатото от досегашното ни партньорство с УниКредит в България. С този мандат на европейско ниво ще успеем да разширим още повече иновативните методи на обучение, с които даваме възможност на младите да търсят и намират решения не само на местните, но и на глобалните предизвикателства", сподели Ирина Илиева, изпълняваща длъжността изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт в България.

Партньорството беше обявено по време на "GEN-E" 2023, най-голямото събитие за предприемачество в Европа, организирано в Истанбул от Джуниър Ачийвмънт Европа и Джуниър Ачийвмънт Турция.

 

* съдържание на Уникредит Булбанк