Равносметката за изминалата 2019 е, че тя бе успешна година за Gebrüder Weiss. Международната компания за транспорт и логистика разшири още повече пазарната си позиция в Европа, САЩ и Азия и продължи да прави мащабни инвестиции в своите логистични съоръжения, оборудване и дигитализиране на процесите. С двупроцентно увеличение през изминалата стопанска година компанията достигна предварителен нетен оборот от 1,7 милиарда евро (2018 г.: 1,67 милиарда евро). "2019 беше добра година. Въпреки утежнените икономически условия се развихме положително във всички бизнес сфери и успяхме да внедрим нови технологии за увеличените потребности на клиентите и по-ефективни процеси. Особено радващо е търсенето в сферата "Доставка по домовете", където сме на второ място по ръст", прави равносметка Волфрам Зенгер-Вайс, председател на управителния съвет на Gebrüder Weiss. Успяхме също така да увеличим дела на собствения си капитал, който сега е над 60%, което подчертава високата финансова стабилност на компанията (2018 г.: 58%).

Положително развитие във всички бизнес сфериС консолидиран оборот от 1,15 милиарда евро бизнес дивизията "Сухопътен транспорт и логистика" увеличи миналогодишния резултат с 2,1% (2018 г.: 1,12 милиарда евро). Съществен фактор бе увеличеното търсене в сферата "Доставки по домовете": в Австрия и Източна Европа бяха доставени на крайни клиенти около 1,1 милиона мебели, телевизори и бяла техника. С 385 000 пратки в Австрия компанията отново затвърждава своето пазарно лидерство в страната (2018 г.: 335 000).

Също и сферата "Въздушен и морски транспорт" показа ръст от 1,3%, достигайки 380 милиона евро. Напрегнатата пазарна ситуация при въздушните товарни превози бе компенсирана от по-големите количества на пратките в морските товарни превози. Въз основа на укрепената структура на Gebrüder Weiss отвъд океана компанията отбеляза ръст преди всичко при транстихоокеанските и трансатлантическите превози и разшири още повече своите пазарни дялове в САЩ.

DPD Austria, чиито съдружник е колетната служба Gebrüder Weiss Paketdienst, отново успя да засили пазарната си позиция като най-голямата частна колетна служба в Австрия: системата на DPD Austria е обработила общо 52 милиона колета, което е около трипроцентно нарастване в сравнение с предходната година.

Логистиката като решаващ конкурентен фактор

"Логистиката става все по-решаващ конкурентен фактор за нашите клиенти. Във веригите на доставка и техните процеси се крие голям потенциал за оптимизиране, който ние анализираме заедно с клиентите си и разработваме съответните решения", казва Волфрам Зенгер-Вайс. Техническата база за това формират софтуерни решения, като например проследяване на пратките в реално време, дигитално измерване на товарите, използването на изкуствен интелект при планирането на транспорта или информация за приблизителен час на пристигане (ETA). "От прозрачността в процеса на доставка печелят преди всичко получателите, а оттам най-често клиентите на нашите клиенти. Тези дигитални инструменти подпомагат работата на служителите. Логистиката си остава обаче бизнес на хората", казва Волфганг Зенгер-Вайс.

Логистичната компания инвестира не само в дигиталната, но и във физическата инфраструктура. В Хърватия досегашният филиал в Загреб бе заменен от модерен логистичен терминал, а най-големият логистичен център на Gebrüder Weiss във Виена бе разширен с ново хале за крос-док операции. Освен това Gebrüder Weiss се концентрира върху развитието си по "Пътя на коприната": в Грузия бе разширен логистичният хъб в Тбилиси, а в Централна Азия бе засилено присъствието с нов център в Узбекистан. Общият обем на инвестициите през изминалата година възлиза на 51 милиона евро.

Отлично професионално обучение

Общият брой на служителите (в еквивалент на пълен работен ден) нарасна с 2,4% спрямо предходната година до почти 7300 (2018 г.: 7100). Многократно отличено бе професионалното стажантско обучение на компанията в Австрия. То е основен източник за привличане и изграждане на специалисти в Гебрюдер Вайс в Австрия, Германия, Швейцария, а вече и в Сърбия. Общо 264 младежи се обучават в момента в Gebrüder Weiss.

Фокусиране върху устойчиви логистични решенияЛогистичната компания има постижения и при производството на алтернативна енергия и разработването на устойчиви транспортни решения: със соларна инсталация с площ 21 500 квадратни метра в центъра във Виена от началото на 2019 г. Gebrüder Weiss произвежда около 2,4 милиона киловатчаса електрическа енергия на година. Заедно с фотоволтаичните инсталации в пет други центъра годишно се произвеждат над три милиона киловатчаса електричество само от слънчева енергия.

Автопарковете на Гебрюдер Вайс в Австрия, Германия и Сърбия добавиха още камиони, задвижвани с газ. От края на 2018 г. за доставки в района на Виена се използва камион с изцяло електрическо задвижване. Още през тази година се планират тестове в Швейцария на камион, задвижван с водород.

Наред с отговорността към обществото в сферата на устойчивия растеж Волфрам Зенгер-Вайс вижда съществена цел за бъдещето на бранша в това да се повиши обществената информираност относно решаващото значение на логистиката: "Логистичният бранш е иновативен и разнообразен. За разлика от производствената икономика обаче тази работа често не се забелязва от обществото. Нашата цел е да предадем посланието за това колко е важна ролята на логистиката по пътя към крайния потребител.

Внимание!: Актуална информация за въздействието на коронавирус (COVID-19) в сектор логистика може да бъде открита на нашия уеб сайт: www.gw-world.com

Текст към снимката: Волфрам Зенгер-Вайс, председател на управителния съвет на Gebrüder Weiss. (Източник: Gebrüder Weiss/Гьоран Гнаудшун).

Текст към снимката: Управителният съвет на Gebrüder Weiss (от ляво надясно): Юрген Бауер, Волфрам Зенгер-Вайс (председател), Лотар Тома и Петер Клойбер (източник: Gebrüder Weiss/Гьоран Гнаудшун).

Относно Gebrüder WeissС повече от 7300 служители, 150 собствени фирмени центъра и предварителен нетен оборот от 1,7 млрд. евро (за 2019 г.) Gebrüder Weiss е една от водещите транспортни и логистични компании в Европа. В рамките на Gebrüder Weiss Holding AG със седалище в Лаутерах (Австрия), наред със своите основни бизнес сфери "Сухопътен транспорт", "Въздушен и морски транспорт" и "Логистика", компанията обединява също и редица строго специализирани отраслови решения и дъщерни фирми - сред тях са Logistikberatung x|vise, tectraxx (специалист за високотехнологични компании), dicall (комуникационни решения, маркетингови проучвания, обучение), Rail Cargo (железопътен транспорт) и Gebrüder Weiss Paketdienst (колетна служба), съдружник на австрийската DPD. Това обединение позволява на концерна да реагира бързо и гъвкаво на потребностите на клиентите. Благодарение на многото екологични, икономически и социални дейности семейната компания, чиято история в областта на транспорта датира отпреди повече от 500 години, се счита и днес за движеща сила по отношение на устойчивата икономика.