В съзвучие с политиката за корпоративна социална отговорност Електроенергийният системен оператор подпомогна реновирането на учебната база на Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов" в град Горна Оряховица. Благодарение на работата на екипа на Мрежовия експлоатационен район в града учебната подстанция на най-голямата професионална гимназията в област Велико Търново е модернизирана.

В учебното заведение се обучават 395 ученици, от които 87 са избрали специалностите "Електротехника" и "Електрообзавеждане на производството".

Снимка: ЕСО

Сътрудничеството между ЕСО и горнооряховската професионална се радва на дългогодишна история, а от учебната 2022 - 2023 учениците от 11-ти и 12-ти клас провеждат своята практика в реална работна среда в обектите на ЕСО в рамките на дуалната програма, част от проекта "Училище за енергетици" на дружеството. Фокусът на практическите занимания е насочен към спецификата на работата на дежурните оператори в командните зали на подстанциите на ЕСО, на електромонтьорите по поддръжка и експлоатация на електрически съоръжения и електропроводните линии, стопанисвани от електропреносния оператор на България.

Специалистите от дружеството подкрепят с експертни съвети дванайсетокласниците при изготвяне на дипломните им проекти. Представители на ЕСО участват и в комисиите, които оценяват зрелостниците на задължителния държавен изпит по теория и практика.

Снимка: ЕСО

"Учениците придобиват много добър практически опит, което на първо място подпомага тяхното професионално ориентиране и им дава сериозна подготовка за работата в областта на електротехниката. Децата навлизат в спецификата на професията на електротехника", разказва инженер Милена Димитрова - директор на Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов".

Тя признава че се наблюдава спад в интереса към електротехническите специалности, но именно възможностите за производствена практика под вещото ръководство на специалистите от ЕСО пренасочва желанията на учениците и тенденцията през последните години се променя.

Допълнителен стимул за учениците да постигат по-добри резултати не само в практическите занимания, но и в учебните дисциплини, е стипендията, която осигурява ЕСО. Заместник-директорът на професионалната гимназия инженер Мариян Атанасов, който отговаря за учебно-производствената дейност, ни среща с Тошко Енев и Дафин Дафинов - ученици в 11 клас, които се обучават по дуалната програма на дружеството и два дни в седмицата имат практически занимания в обектите на горнооряховския мрежовия експлоатационен район.

Снимка: ЕСО

Тошко Енев споделя, че изборът му на специалност е мотивирана от неговия баща, който е електротехник. Той е решен да следва неговия пример и да продължи висшето си образование в електроинженерна специалност. Признава, че съчетаването на теорията с придобиване на практически знания му осигуряват солидна основа за успешна реализация в професията.

Дафин Дафинов- също ученик в 11 клас в Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов" в град Горна Оряховица разказва, че практиката в ЕСО му дава възможност да види реалното приложение на теоретичните знания, надграждайки ги с нови умения.

Привличането на младите хора към професията на енергетика е една от целите на ЕСО. Работещата формула е намерена, чрез програмата "Училището за енергетици", която осигурява прехода от средно към висше образование и подкрепя професионалната ориентация и по-добрата реализация на младите специалисти.

Снимка: ЕСО


Материалът е предоставен от ЕСО.