• Подкрепа за малките и средни предприятия, засегнати от пандемията;
  • УниКредит ще осигури финансиране при по-изгодни условия;
  • Инициативата е подкрепена от Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), част от пакета от 540 милиарда евро на Европейския съюз в отговор на икономическите последиците от Covid-19, договорен миналата година

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще предостави 700 милиона евро гаранции на УниКредит, което ще позволи на банката да осигури до 1 милиард евро финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в България, Словакия, Словения и Хърватия за ускоряване на икономическото възстановяване от пандемията от Covid-19.

Източник на гаранцията на ЕИФ е Европейският гаранционен фонд (ЕГФ), гаранционен механизъм от 25 милиарда евро, създаден от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през 2020 г., за да стимулира възстановяването на европейската икономика след ефекта на Covid-19 с цел защита на работните места и предоставяне на необходимата ликвидност на европейските МСП. Разпределението на споразумението за гаранция е, както следва: За България (до 175 млн. евро), Словакия (до 300 млн. евро), Словения (до 80 млн. евро) и Хърватия (до 300 млн. евро). Останалите средства от портфейла ще бъдат разпределени между четирите страни в съответствия с установените потребности.

Банките от групата на УниКредит в тези четири страни, както и лизинговите дружества, ще предлагат заеми и други финансови продукти на МСП при по-изгодни условия, както и намалени лихвени проценти, по-дълъг гратисен период, по-благоприятни изисквания за обезпечение или удължени падежи. Заемите ще бъдат достъпни за МСП, опериращи в икономическия сектор, най-силно засегнат от пандемията и които ще осигурят по-бързо възстановяване на националната икономика.

Роджър Хавенит, заместник-главен изпълнителен директор на ЕИФ, коментира: "Covid-19 кризата е още с нас и бизнесът в цяла Европа е потърпевш от икономическите последици. Партньорството между ЕИФ и УниКредит Груп ще предостави така нужното финансиране за малкия и среден бизнес в четирите страни. Нашето сътрудничество ще запази работни места, ще насърчи инвестициите и конкурентоспособността на МСП и по този начин ще допринесе за по-бързото икономическо възстановяване от Covid-19 кризата. Бих искал да благодаря на УниКредит за нашето дългогодишно партньорство и с нетърпение очаквам да продължим да си сътрудничим и в бъдеще".

Лиляна Павлова, заместник-председател на ЕИБ, споделя: "Щастлива съм, че в рамките на Европейския гаранционен фонд, ЕИФ обяви ново партньорство с УниКредит и ще отпусне до 1 милиард евро за по-достъпно финансиране на МСП в България, Словакия, Словения и Хърватия. Групата на ЕИБ е готова да си партнира с финансови институции и компании в цяла Европа, за да подкрепи икономическото възстановяване от пандемията от Covid-19."

Джанфранко Бизани, директор за Централна Европа и Теодора Петкова, директор за Източна Европа на УниКредит, добавят: "Ние предлагаме непрекъсната подкрепа на европейските МСП, които играят ключова роля в икономиката. Благодарение на тези гаранции и нашата дългосрочна стратегия ще може да увеличим общото финансиране до 1 милиард евро, като ще имаме възможност да предложим на нашите клиенти и по-изгодни условия за управление на тяхната ликвидност, финансиране на бъдещите им инвестиции и стимулиране на възстановяването от Covid кризата".

Цветанка Минчева, председател на УС и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, коментира: "УниКредит Булбанк е надежден партньор на бизнеса и познава неговите предизвикателства и потребности. Като банка, лидер в корпоративния сегмент, ние се стремим изцяло да подкрепяме и подпомагаме предприемачите в този процес. Благодарение на това сътрудничество, УниКредит Булбанк и УниКредит Лизинг ще предоставят финансов инструмент на българските фирми, с които ще подкрепим както процеса по възстановяването на бизнеса, така и на икономиката в страната".

*Съдържание на УниКредит Булбанк