Технологията за дървесни пелети прави своя дебют по време на петролната енергийна криза през 70-те години, когато са търсени алтернативи на изкопаемите горива. С нарастващите опасения за околната среда и притесненията относно потреблението на изкопаеми горива, популярността им постепенно нараства до днес, когато те са избора за отопление на хиляди домакинства в цяла Европа.

Но какво всъщност са дървесните пелети

Дървесните пелети се произвеждат предимно от дървени стърготини и други дървесни остатъчни продукти. След като този дървен материал се изсуши, той преминава през пелетизираща машина, която го пресова през матрица с отвори с необходимия размер (обикновено с диаметър 6 mm, понякога 8 mm или по-големи). Високото налягане на пресата повишава температурата на дървото, което води до леко пластифициране на повърхността, за да образува естествено "лепило", което задържа пелетата в едно цяло, докато тя се охлажда.

Тъй като са направени от остатъци, резултат на други дърводобивни индустрии, дървесните пелети са отличен принос за кръговата икономика, тъй като тези дървесните отпадъци се оползотворяват, вместо да се оставят да изгният и така или иначе да отделят емисии в атмосферата. Нещо повече, пелетите са част от естествения въглероден цикъл на биомасата, който не води до увеличаване на въглеродния диоксид в атмосферата, когато дървесината идва от гори, които се управляват устойчиво.

Съвременните пелетни уреди като пелетни котли и пелетни камини са толкова оптимизирани по отношение на горивната технология, че почти не отделят никакви емисии. Всичко това прави дървесните пелети отлично зелено решение.

Какво трябва да знаем за качеството на пелетите

В днешно време качеството на пелетите е важно, защото то гарантира ефективност и безпроблемна работа на пелетния уред. Качеството на пелетите се контролира от сертификати като ENplus®.

Това е водещият сертификат за дървесни пелети в света, който гарантира тяхното качество от производството, през транспорта и съхранението до доставката до крайните потребители. Потребителят може лесно да идентифицира дали производител или търговец на пелети е сертифициран, като провери дали на опаковката на пелетите се намира печата за качество на сертификата, който включва уникален номер за всеки сертифициран доставчик.

А що се отнася до наличността и достъпността на пелетите...

Дървесните пелети стават много популярно решение за много български домакинства поради по-ниската им цена в сравнение с електричеството и газта. Въпреки че енергийната криза миналата година се отрази на цената им, тази година пелетите почти възстановиха цените си от нивата от 2020-2021 г., което ги прави най-евтината опция на пазара.

От ENplus® съобщават, че към момента има 11 български ENplus® сертифицирани производители на пелети и 6 сертифицирани местни търговци. Все пак трябва да се отбележи, че постоянно се появяват нови производители, които кандидатстват за сертифициране, така се прогнозира ръст на пазара, което неминуемо ще направи висококачествените пелети още по-лесни за намиране.

Има още добри новини за потребителите на пелети. Домакинствата в София, Монтана, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Бургас могат да кандидатстват за финансова подкрепа при закупуване на уред на пелети по националната схема за подпомагане LIFE-IP Clean Air, чиято цел е подобряване на качеството на въздуха в съответните градове.

* съдържание на ENplus®