София, 5 октомври 2021 г. - Българска независима енергийна борса (БНЕБ) информира, че успешно приключи първата фаза на тестовете с търговските участници за пазарното обединение на сегмента "Ден напред" с Румъния.

Този приоритетен за страната ни проект, благодарение на голямата физическа свързаност на тази граница, ще повиши значително конкуренцията на сегмента и ще намали пазарната концентрация. В същото време обединението с Румъния ще увеличи в голяма степен предвидимостта на цените и така ще спомогне за изглаждане на почасовите ценови пикове. В допълнение, проектът ще завърши процеса на пълното присъединяване на България към единния европейски пазар на електрическа енергия, поради което той е и във фокуса на мониторинга на ЕК относно прилагането на Европейския целеви модел с областта на пазарната интеграция.

Тази и другата седмица предстоят следващите две фази от тестовете, а именно симулация на обединението, както със страните по проекта, така и с всички останали Номинирани оператори на пазари на електрическа енергия (НОПЕ) от държавите в ЕС заедно с всички преносни оператори (ОПС).

Ръководството на БНЕБ полага всички необходими усилия за успешното приключване на тестовете и старт на обединението според плановете на проекта на 27 октомври.

Предистория на проекта

Съгласно Регламент 1222/2015 (CACM), всички Номинирани оператори на пазари на електрическа енергия (НОПЕ) трябва да работят за завършването и правилното функциониране на единното свързване на пазарите, като те са обвързани и с договор заедно с всички преносни оператори (ОПС), който регламентира целите и задачите на всички субекти в осъществяването на Европейския целеви модел.

В тази връзка през октомври 2019 г. по инициатива на ръководствата на БНЕБ и ЕСО се състоя среща с ЕК (ГД Енергетика), на която участващите страни в проекта за пазарно обединение "Ден напред" на границата България-Румъния поеха ангажимент да го стартират във възможно най-кратки срокове.

В съответствие с поетите ангажименти от страните, ръководствата на БНЕБ заедно със своите партньори от Nord Pool Group SA като взеха предвид всички ограничения предпоставени от летния период, необходимите технически и човешки ресурси за подготовка и осъществяване на тестване на допълнителната граница, включително и с всички останали пазарни и преносни оператори на единния европейски пазар и давайки пълен приоритет на този проект, определиха началото на тестовете на българо-румънска граница за 20 септември, както и пускане в реална работа на 27 октомври.


Материалът е предоставен от БНЕБ.