ДЗИ отново мисли за удобството на клиентите си и започна прилагането на "Бърза писта" за изплащане на щети — нова услуга за тези, които са сключили имуществена застраховка "Комфорт за дома" и "Комфорт за бизнеса". Става въпрос за облекчен процес за претенции до 1000 лв., който се управлява изцяло през онлайн система без нужда от сваляне на приложения. Така не ви се налага да посещавате офис на компанията или да разпечатвате и подписвате документи, а данните се събират онлайн, без да е необходим оглед. Задължително условие е застрахованото имущество да е било обект на застраховане без прекъсване в предходните 12 месеца, а застрахователят да не ви е дължал или изплащал обезщетение за застрахователно събитие, причинено от същия риск в този период. Заявената претенция следва да е първа за срока на застрахователния договор.

Процесът е изключително лесен. Просто се обаждате в контактния център или попълвате онлайн уведомление за щета, а експерт на ДЗИ прави автоматична проверка дали попадате в критериите за услугата "Бърза писта". При съгласие от Ваша страна получавате линк, където качвате документи и снимки. След потвърждаване и одобрение от страната на компанията, щетата е готова за плащане, което се извършва до 48 часа от потвърждението.

Конкретните рискове, които "Бърза писта" покрива, включват злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, чупене на стъкла, природни бедствия, като вреди от буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, разрушения от естествено натрупване на сняг или лед, изтичане на вода и пара, както и щети от късо съединение или токов удар.

А да не забравяме, че ДЗИ е единствената застрахователна компания, която заедно със застраховката "Комфорт за дома" предлага и покритие "Онлайн сигурност", включващо кражба на самоличност, спор с онлайн търговец и увреждане на онлайн репутация. Така всеки, който притежава собствено жилище или иска да застрахова имуществото си в жилище под наем, може да е спокоен и за своите данни и действия в дигиталното пространство.