Kaufland България е реализирала продажби в обем от 48 млн. кг. плодове и зеленчуци с български произход през изминалата 2020 година. По този начин търговската верига отбелязва значителен ръст от 37% в продажбата на родни плодове и зеленчуци в сравнение с предходната 2019 година, когато реализираните обеми са 35 млн. кг.

Постигнатите през 2020 продажби на български плодове и зеленчуци са резултат от дългогодишното партньорство между Kaufland и българското производство. Като част от своите утвърдени бизнес практики Kaufland сключва с производителите договори за изкупуване на продукция, които се прилагат при спазване на всички строги изисквания за качество, посочени от веригата. През 2021 година компанията увеличава с 33% броя на производителите, с които сключва такива договори. По този начин Kaufland гарантира обеми на българската продукция и осигурява сигурен пазар за производителите, което им помага да работят спокойно и да се фокусират върху качеството на продуктите си.

През 2021 година компанията е подписала договори за изкупуване на обеми с 24 български производители на плодове и зеленчуци. Произвежданите от тях и предлагани в Kaufland култури се сертифицират по международния стандарт за устойчиво земеделие Global G.A.P., чрез който производители имат възможност да гарантират високото качество на своите продукти.

Снимка: Кауфланд

Българският асортимент винаги е бил приоритет за Kaufland България. Всяка година компанията се стреми да надгради предлагането на български плодове и зеленчуци, като по този начин отговаря и на потребителското поведение, в което все по-търсена е родната продукция. Kaufland отговаря на изискванията на клиентите за качество, като прилага многостепенен качествен контрол по цялата верига на производство на плодовете и зеленчуците. Той започва още при избора и засаждането на най-добрите сортове семена съвместно с производителите. Веригата мониторира процеса на отглеждане и съхранение на продукцията на място в стопанствата, като през 2021 година планира да увеличи с над 60% посещенията на свои експерти по качествен контрол във фермите на производителите. Наред с проверките на място, Kaufland наблюдава и нивата на пестициди в продукцията, като месечно изпраща проби в независима лаборатория, акредитирана от BELAC (Белгийска акредитираща институция).

Снимка: Кауфланд

Всекидневен качествен контрол на плодовете и зеленчуците се прилага и в Логистичния център на Kaufland България, където проверки установяват дали стоката отговаря на строгите изисквания на търговската верига за вида на продукта. Продукцията се съхранява и превозва при съответните подходящи температурни режими, а нейното качество и свежест се контролират стриктно през целия ден в хипермаркетите на Kaufland.

Повече за качеството на плодовете и зеленчуците в Kaufland можете да намерите ТУК.


Kaufland е част от водещата европейска група в сектора на търговия на дребно Schwarz. В България компанията е пазарен лидер с годишен оборот от над 1,6 млрд. лева и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6 000 служители. Kaufland има 60 хипермаркета в 34 града с асортимент, надхвърлящ 20 000 артикула в най-големите обекти. За времето от своето идване в България през 2006 г. до днес компанията се превръща в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лева. Вижте повече на www.kaufand.bg


Материалът е предоставен от Кауфланд България.