Събитията в ядрената енергетика остават в сянката на пазарите на петрол, газ и електроенергия. Това е разбираемо заради бързото отражение на ценовите нива на пазарите върху потребителите. Тези дни обаче в сектора на ядрената енергетика под влиянието на политическото разделение заради войната в Украйна се случват събития, които имат и ще имат пряко отношение върху един бъдещ свят, насочен към нулеви емисии. Тенденцията за прескачането на газа като преходно гориво по пътя към постигането на свят с нулеви емисии извежда ядрената енергетика на предни позиции. На този фон прави впечатление, че колкото повече напредък отчитат компаниите от ядрената индустрия, толкова повече се засилва политическото разделение. Нееднозначни са стъпките на отделни правителства. Разбира се, те са в самото начало и от политиците зависи в каква посока ще бъдат насочени. При ядрената енергетика понятието за енергийна сигурност има много по-широк обхват.

Факт е, че досега ядрената енергетика остава единственият сектор, в който не са наложени санкции срещу Русия. Тази много малка подробност трябва да бъде осмислен много добре от политическия елит. Освен това не може да стане без участието необходимия научен капацитет. Въпросът съвсем не опира само до замяната на руско гориво с неруско. Става въпрос от една страна за безопасност и сигурност, което включва и процесът с връщането на ядрените отпадъци и съхранението им, и от друга за използването на напредъка в ядрените технологии за последващото прилагане и развитие в медицината и космоса.

Уран и надеждност

Данните до 2020 г. показват, че в търговска експлоатация са били само четири съоръжения за преобразуване на уран за производство уранов хексафлуорид (газ, междинен продукт при обогатяването на уран, от който по-нататък се създава горивото за атомни централи) - по един в Русия, Китай, Франция и Канада. Всъщност Русия притежава около 40% от световната инфраструктура за преработка на уран и осигурява на световния пазар около една трета от използвания уранов хексафлуорид. Преобразуването е задължително, тъй като само след такъв процес може да се извърши обогатяване и производство на ядрено гориво.

Отново по данни от 2020 г. енергийните компании в ЕС са закупили около 20% от техния уран и 26% от услугите си за обогатяване на уран от Русия, докато процентите в САЩ, според съществуващите данни от 2021 г. са съответно приблизително 14% и 28%. Замяната на такива доставки означава не само постижение, но и промяна на съотношението на световния пазар. Особено ако се разгледат различни сценарии в зависимост от войната в Украйна. Дори и сега в сложната ситуация с Украйна, САЩ разчитат на 25% от доставките от Русия за ядрените си централи.

Администрацията на САЩ се движи в посока към задоволяване в пълна степен на всичките си нужди от ядрено гориво постигане пълна независимост от Русия. Това заяви министър на енергетиката на САЩ Дженифър Гранхолм по време на министерската конференция на МААЕ "Атомната енергетиката на XXI век", която се проведе тези дни във Вашингтон.

"Съединените щати имат възможност да получават гориво от собствени източници. Именно затова разработваме уранова стратегия, търсим допълнителна сума към края на годината. Не смятам да влизам в плановете на администрацията по отношение на допълнителните санкции, но е видно, че ние трябва да развиваме собствена верига на доставки, така че съществуващите ни реактори да продължат да работят", заяви енергийният министър на САЩ. Експертите обаче изчисляват възможността за "откъсване" от руските доставки поне на пет до седем години усилена работа.

Досега Министерство на енергетиката на САЩ е предоставила 700 млн. долара за разработки, свързани с ядреното гориво, включително преработка и съхранение. В частност става въпрос за производство на гориво с високо съдържание на нискообогатен уран (HALEU) за усъвършенствани реактори.

Що се отнася до Европа, засега във фокусът й остава Казахстан, предвид близостта до континента. Така освен САЩ и Европа все повече се насочва към изключване на Русия от процеса на производство на ядрено гориво. "Просто не можем да разчитаме на доставчик, който изрично ни заплашва", каза президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен месец след нахлуването на руски войски в Украйна.

Като цяло 15 държави задоволяват 75% от световното търсене на уран. Водещ износител от 2009 г. насам, според данните на Световната ядрена асоциация остава Казахстан. Страната разполага със значителни уранови ресурси близо до повърхността, които могат да бъдат добивани относително ниска цена чрез по метод, наподобяващ "фракинга".

Но европейските планове за отказ руския уран и руските услуги за преработка на уран не изглеждат толкова лесни. Промяната на горивната база на една АЕЦ, особено в страните с руски реактори не е толкова прост процес. Нито е бърз. Всяка погрешна стъпка води до необратимо състояние на човешкия живот.

Въпреки че Казахстан е най-големият играч в света в доставките на уран, голяма част от него преминава през руски заводи за преработка, преди да получи готовност за износ за световните пазари. Предвид богатствата от уран именно Казахстан е в идеалната ситуация да се превърне във водещ доставчик на уран за Европа за десетилетия напред.

В тазгодишния си отчет за третото тримесечие водещото предприятие на Казахстан, Казатомпром за пръв път наблегна на промяна на трасето на доставки на уранова продукция през Русия заради санкциите. Не само заради собствените си рискове, смятат международни експерти. Досегашното трасе през Санкт-Петербург остава действащо, но изглежда, че предстои в бъдеще да се заложи повече на Транскаспийския международен транспортен маршрут. Разходите за доставка на продуктите на Казатомпром през Каспийско море ще бъдат "малко по-високи". Така към настоящото увеличение на цените трябва да се добави още, но за разлика от пазарите на електричество, газ и петрол това увеличение няма да се усети.

Kazatomprom JSC контролира всички дейности по проучване, добив на уран и други дейности, свързани с ядрена енергия, включително внос и износ на ядрен материал.

Като Национална атомна компания на Казахстан, Kazatomprom се възползва от приоритетен достъп до всички уранови находища в Казахстан, най-голямата страна в света, произвеждаща уран с ниски разходи.

Активите на Kazatomprom включват цял комплекс от предприятия в страната, участващи в ядрения горивен цикъл, от геоложки проучвания, през добив на уран и цикъл на производство на ядрено гориво, до научни изследвания и разработване на патентовани технологии. Обширното портфолио от активи включва 14 предприятия и 26 находища в Казахстан. Компанията, изглежда, също има способността да увеличи значително ресурсната си база със сравнително малко капиталови инвестиции.

Производителят на уран заяви в отчета си за третото тримесечие на тази година намерението си за увеличаване на производството. "Производството на Казатомпром през 2024 г. се очаква на ниво от 25 000 - 25 500 тона уран (на 100% основа) в сравнение с плановото ниво на добив от 29 691 тона уран по договора за ползването на недрата. Въпреки че очакваното увеличение на годишното производство през 2024 г. в сравнение с 2023 г. е незначително предвид настоящите прекъсвания на глобалната верига на доставки, всяко увеличение на производството извън това може да бъде предмет на значителни предизвикателства по глобалната верига на доставки и наличността на ключови производствени материали, посочват от компанията.

Kazatomprom изгради добри стратегически връзки с Япония и Китай, както и с Русия. Някога тя притежаваше значителен дял в международния конкурент Westinghouse, но го продаде през 2017 г. Канадската Cameco и френската Orano междувременно участват в горивния цикъл на Kazatomprom, в добива на уран и други дейности.

Горивна банка на Казахстан и новите реалности

Горивната банка на Казатомпром беше създадена през 2017 г. след тясно сътрудничество между тогавашната американска администрация на Обама и това на президентство на Нурсултан Назарбаев. Тя е насочена към обслужване на глобалната инициатива за поддържане на сигурни доставки на ядрено гориво за държави-членки на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), така че да осигури достъп в случай на прекъсване на стандартните доставки на нискообогатен уран. Той се оценява на 90 тона нискообогатен уран за производството на ядрени горивни касети за АЕЦ. Именно това дава възможност на Казатомпром да надгради ролята си на доставчик на суровини за световната атомна енергия промишленост.

Международната дискусия около преформулирането на понятието енергийна сигурност и привързването й към формула, която да не бъзе обвързвана с политически режими, които водят до значителна непредсказуемост на пазарите вече е сложена на масата. Преди войната в Украйна ядрената енергетика започна да набира възходящи темпове. Намерението на Европа да омаловажи значението на газа в енергийния преход води до нови тенденции. В съвсем близко бъдеще това ще засегне и доставките на LNG от САЩ. В средносрочен план ще се отрази и на руското ядрено гориво. Като цяло обаче това означава нова възможност за развитието на ядрената индустрия в Европа. Друг е въпросът, че ще се засили спорът между двете силни икономики на Европа - Германия и Франция. Факт е, че страни, които настояваха за отказ от ядрената енергия, преоценяват възможностите й за развитие в тандем със стратегията за възобновяема енергия.

Нахлуването на Русия в Украйна и в частност ескалацията на отношенията покрай Запорожката АЕЦ поставиха допълнителни въпроси със сигурността. И не само. Пазарът се настройва за нови реалности в ядрената енергетика, но за гарантиране на енергийна сигурност, а не обвързване на страните с икономически и, в различна степен, геополитически отношения.