Парламентът реши окончателно да бъде създаден електронен регистър на хората в трудоспособна възраст, които нито работят, нито учат. С приетите на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта се цели извършване на информационен обмен по темата между институциите.

Агенцията по заетостта ще обменя информация за хора на възраст от 16 до 65 години с различни институции, сред които НАП, образователното и регионалното министерство, НОИ, Инспекцията по труда, Агенцията за социално подпомагане и други, за да ги улеснява в намирането им на работа.

Електронният регистър няма да е публичен. В България има над 900 000 души, които нито работят, нито учат - 170 000 от тях са млади хора, сочи доклад на Агенцията по заетостта.

"Над 900 000 не си търсят работа изобщо. Ще подкрепим всички текстове, защото чрез този законопроект ще се регламентира контактът между агенцията по заетостта и институциите.", каза Севил Али от ПГ на ДПС.

Според депутата Деница Сачева от ГЕРБ, с промените в закона ще се решат редица проблеми:

"Недостигът на работна сила за бизнеса у нас, изключително високият брой на неактивни хора в трудоспособна възраст, включително младежи, както и възможностите за приобщаване на тези хора при придобитите им знания и умения по неформален път."

От "Възраждане" призоваха за анализ на пазара на труда.

"Трябва да се направи анализ на пазара на труда и тогава да се вземат мерки да се върнат на пазара на труда тези хора. Голяма част от тях са заети в сивия сектор, друга част работят в чужбина. Има причини, поради които първо трябва да се анализират нещата", изтъкна депутатът Георги Георгиев.

Мнозинството реши окончателно още гражданите със статут на временна закрила да имат облекчен режим на търсещи работа като те ще се регистрират в бюрата по труда по адреса, на който са се установили или пребивават.

За срока на временната закрила няма да се изисква разрешение за достъп до пазара на труда.

От "Възраждане" се възпротивиха държавата да заплаща за обучение или преквалификация на бежанците. Депутатът Искрен Митев от ПП уточни:

"Това не дава обучение, това дава валидиране на едни вече придобити знания, за да могат тези хора да участват активно и по най-добрия начин на пазара на труда".