Преди година в Габрово заработиха първите в страната ни вендинг автомати за обратно приемане на алуминиеви кенчета и пластмасови бутилки. Автоматите приемат всички размери кенове и пластмасови бутилки с обем до 3 литра. Няма ограничение за вида на напитките и течностите, за чието опаковане са били предназначени те. Разбира се, недопустими за предаване са опаковките на опасни вещества.

Събраните суровини се предават на компания, която е регистрирана да извършва дейности с отпадъци и да осъществява тяхното последващо рециклиране. 

Резултатите са повече от впечатляващи. Ако в първия месец от старта на инициативата имахме по 150-200 броя предадени опаковки на ден, то в следващите месеци този резултат се увеличи многократно и достигнахме до над 1000 броя предадени опаковки на ден. Данните сочат, че до момента чрез двата автомата са предадени над 374 000 броя опаковки. По-голям е делът на пластмасовите опаковки, който е около 7 тона, алуминиевите кенчета са около 1,5 тона. казва Мария Радойчева, главен експерт, дирекция "Инфраструктура и екология" в община Габрово.

Общото тегло на предадените отпадъци е над 8 тона, което е невисок дял спрямо общото количество на битовите отпадъци, но пък има много висок дял спрямо количествата за предадени отпадъци от опаковки чрез системата от цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци. Данните на оползотворяващата организация сочат, че за година от контейнерите за разделно събиране на територията на община Габрово се събират около 32 тона пластмасови и метални опаковки. Така делът на отпадъците, събрани чрез вендинг системата, се изчислява на над 20% от общото количество отпадъци от опаковки, предадени чрез цветните контейнери на оползотворяващата организация.

3eNews