Върховната административна прокуратура (ВАП) e образувала преписка по публикации в медиите за повишаване на цената на топлинната и електрическа енергия от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщи БНТ.

"Публикациите навеждат на данни за неправомерно увеличение на цената за предоставяне на топлоенергия, като се слага акцент върху обстоятелството, че действащата Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната и електрическа енергия създава предпоставки за нереално ценообразуване във вреда на крайните потребители", се казва в съобщението на ВАП.

Констатирано било, че покачването на цените за топлинна енергия от 1 юли 2021 г. е в противоречие на чл. 2, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който производството, преносът, разпределението и търговията с топлинна енергия се извършват при гарантиране защитата на интересите на потребителите.

На 1 юли 2021 г. с решения на КЕВР цените на електрическата енергия се увеличиха средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нараснаха средно с 16,23%, завишена е и цената на природния газ за месеца.

Заради наличието на значим обществен интерес и на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт, ВАП ангажира председателя на КЕВР да отговори в кратък срок - предприети ли са действия и какви са те за промяна на Наредба № 5 във връзка с цените на топлинната енергия. Той следва да представи и административната преписка по вземане на решението за завишаване цените на електрическата енергия, с оглед преценка за законосъобразност при вземането му.

След анализ на получените резултати, от ВАП ще се извършат преценка за предприемане и на последващи действия по реда на надзора за законност.