Предложението на "Булгаргаз" да се утвърди цена на природния газ за юни в размер на 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е намаление в сравнение с действащата цена с 0,38 лв./MWh, или с 1,70 процента, бе обсъдено на открито заседание днес в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Това е предложената цена, на която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Заради епидемиологичната обстановка в страната, откритото заседание се състоя неприсъствено.

През онлайн включване, чрез програмата Скайп, от "Булгаргаз" заявиха, че нямат забележки по доклада, изготвен от работната група на КЕВР. От дружеството ще предоставят допълнителна информация за утвърждаване на цената на природния газ до 9.30 часа на 1 юни.

В заявлението на обществения доставчик до КЕВР пише, че "Булгаргаз" ЕАД е формирало прогнозните количества природен газ за обществена доставка през юни въз основа на заявените прогнозни количества в енергийни единици от крайните снабдители на природен газ и лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Крайното решение за цената на природния газ от следващия месец ще бъде взето на 1 юни, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов.