"Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за май 2020 г. в размер на 23,52 лв. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7), съобщиха от дружеството.

В сравнение с утвърдената за април 2020 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена на природния газ за май 2020 г. е по-ниска с 6,67 % или с 1,68 лв. / MWh.

Припомняме, че поради измененията на условията на договора с руската компания "Газпром експорт", Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложи намаление с 40, 49% на цената на природния газ в България от 1 април - от 44,04 на 26,21 лв. за мегаватчас.

След това комисията предложи цената на топлинната енергия в София да поевтинее с 25,14%, в Пловдив 14,8%, в Бургас с 16,4%, във Варна със 7,8%, във Враца с 21,3%, във Велико Търново с 16,6% и т.н.