След четири часа търговия на временната емисия права върха записани акции на пазара за растеж на малки и средни предприятия beam на Българската фондова борса (БФБ), издадена от ИмПулс I, цената им се повиши с 11% при продадени 101 068 броя права за 127 051 лева.

Това става само пет дни след като на 7 юли бе първичното публично предлагане (IPO), в което компанията проби пазара beam и набра близо 6 милиона лева.

"Приветстваме ИмПулс I и сме убедени, че ще станат инкубатор за компании, които да търсят гориво за своя растеж и развитие чрез пазарите на Българска фондова борса.", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Временната емисия на компанията, която ще придобива и управлява дялови участия, ИмПулс I, включва 5 334 000 броя права върху записани акции с индикативна референтна цена от 1.10 лева. Тя се търгува под борсов код: IMP1. Търговията с нея ще продължи до датата на вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър. Това стана възможно след промяна в правилата на пазара, одобрена от Съвета на директорите на борсовия оператор. Целта на промяната е да запази динамиката и интереса на инвеститорите към акциите на компаниите, които предстои да бъдат листнати на beam, в периода между IPO-то и вписването на увеличението на капитала на фирмите в Търговския регистър, припомня БФБ допълва, че подобна възможност съществува на почти всички модерни борсови пазари.

3e-news.net