Доставките на синьото гориво по тръбопроводи от Русия за първите пет и половина месеца в сравнение със същия период миналата година са нараснали най-много за Румъния (+240,8 %), Сърбия (+134.6%) и България (+47,2%). Следват Германия (+41,8%), Гърция (+25,7%), Турция (+25%), Полша (+19,7%), Италия (+16,4%), Франция (+16,6%).

Специално търсенето на тръбопроводен природен газ в Турция се увеличава значително тази година, както вече посочихме с 25% повече от обемите през същия период миналата година. В края на тази година се очаква годишното потребление в южната ни съседка да достигне около 60 млрд. куб. метра.

В момента в Турция се наблюдава засушаване и затова ВЕЦ-овете в страната произвеждат по-малко електроенергия. Следователно почти всички електроцентрали, работещи на природен газ, към момента там са значително натоварени.

В същото време постъпващият в Турция природен газ по газопровода TANAP, с около 12% по-евтин от руския газ. В тази връзка, обаче, трябва да се има предвид, че договора между Азербайджан и Турция за доставка на природен газ е индексиран средно на 9 месеца по цените на петрола Brent, докато договорите за доставки на газ от Русия са индексирани средно на 6 месеца по Brent и това не касае само държавата Турция. Така че цената на природния газ от Русия в определени периоди може да бъде по-ниска от тази на азерския газ.

Заключението е, че цената на газа, постъпващ в една определена държава е трудно еднозначно да се установи, което за съжаление дава възможност да се правят различни спекулации и еквилибристики от чисто политически и егоистичен характер. Лошото тук е, че всичко това създава и хранителна среда за заблуда на обществеността в полза на определени политически субекти и кръгове, което не винаги е в трайна полза за нашата държава.

3e-news.net

Освен това, първият газов договор на Турция с Азербайджан (за 6.6 млрд. куб. м годишно) изтече през април тази година и газът от Азербайджан в Турция вече не постъпва по стария газопровод. В момента Турция получава азерски газ единствено по газопровода TANAP (6 млрд. куб. м на годишна база). За европейските купувачи на азерски газ по газопровода TAP се доставят 10 млрд. куб. метра на годишна база.

Интересното тук е, че след изтичането на първия газов договор на Турция с Азербайджан, компанията Shah Deniz JV започна да продава допълнителни обеми природен газ на Италия по договорени цени на спотова основа (spot-based price), като те са индексирани спрямо цените на италианската борса - PSV. Това показва гъвкавата политика на италианския газов оператор Snam - един от водещите енергийни оператори в Европа и света, който е успял нареме да се впише в създалата се ситуация, да запълни тази ниша и да предоговори (част от) останалите там количества, веднага след изтичането на първия газов договор между Азербайджан и Турция.