На работна среща с туристическия бизнес служебният министър на туризма доц. д-р Стела Балтова представи приоритетите и целите на служебния кабинет и на Министерството на туризма. Дискусията се е фокусирала върху проблемите, заплахите и предизвикателствата пред туристическия бизнес. Обсъдени са били и възможностите за тяхното най-бързо и адекватно решение, съобщиха от министерството.

Като свои основни приоритети Стела Балтова очертава две неща: първо, подобряването на политиките за регулиране на туристическия пазар и за администриране на туристическата дейност при запазване здравето на гостите и на работещите в сектора и второ, развитие на националната туристическа реклама, както и международното сътрудничество в туризма за насърчаване на туристите да изберат България за своя дестинация.

Оперативните цели за постигане на приоритетите са няколко. Министерството на туризма вече работи активно, за да представи България като сигурна, гостоприемна дестинация, използвайки всички комуникационни канали; да осигури адекватна, точна и релевантна информация, необходима за бизнеса и институциите; да създаде условия за спокойна и сигурна среда за функциониране на бизнеса и ще постави акцент върху активна съвместна работа с българските задгранични представителства.

В съобщението се казва, че в рамките на бюджета, с който разполага, Министерството на туризма ще извърши и надгради планираните дигитални маркетингови дейности, насочени към 18 целеви пазара, ще се фокусира върху маркетинг с нулев бюджет и дигитална кампания в социалните медии и google adds на пазари Германия, Великобритания, Полша и Румъния.

Особено важно за подпомагането на националния туризъм е популяризирането на мерките, свързани с туристите. България е част от туристическите дестинации с печат за безопасност и хигиена (Safety and Hygiene Travel Stamp), издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC). Печатът е гаранция за туристите, че България е сигурна дестинация в условията на Covid-19. За туристите е важно да имат достъп до ясните указания за функциониране на туристическите обекти в условията на опасност от заразяване с Covid-19 в България, съгласувани с Министерство на здравеопазването и Българска агенция по безопасност на храните.

Ще се спазват правилата за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021 година. Приоритетното ваксиниране на лица, заети в туристическия сектор, също е особено важно.

Сред най-новите мерки, които значително ще облекчат летуващите, е заповедта от 18 май на министъра на здравеопазването, с която се разрешава на децата до 5-годишна възраст да влизат на територията на България без PCR тест, както и обявената на 19 май покана за представяне на оферти по обществена поръчка с краен бенефициент българските екскурзоводи, сключване на договорите до 15 юни и последващото авансово изплащане на 50 на сто по договорите.