Срив на фондовите пазари! Така най-кратко може да бъде определена отминалата трета работна седмица на януари за търговията с акции и други деривати на фондовите борси в Европа и САЩ. Този път и търговията на Българската фондова борса (БФБ) беше в синхрон с пазарите от двете страни на Атлантическия океан.

Сред факторите борсите в Западна Европа и на "Уолстрийт" в Ню Йорк да затворят на загуба трета поредна седмица на първо място са опасенията за нарастващата инфлация, която в САЩ достигна 40-годишен рекорд от 7%, а в еврозоната - 5%, потвърдена от "Евростат" по окончателни данни, и която е с два процента над целевото ниво на Европейската централна банка. Поскъпването на потребителските стоки и услуги в България също е на 14-годишен рекорд от 7.8 на сто, при 5.3 на сто за ЕС, или с повече от два процента над средното ниво за Европейския съюз.

Това ще доведе до ускорено затягането на паричната политика от централните банки, вкл. и до увеличаване на основните лихви, което ще окаже влияние и върху вливането на свежи пари на пазарите на акции. Допълнителен натиск върху фондовите пазарите оказа и старта на отчетите на публичните компании за последното тримесечие на миналата година, които разочароваха инвеститорите. За повечето от тях нарушените вериги на доставките се посочват като основна причина за по-слабите от очакваното резултати. Пример в това отношение са производителите на автомобили, чийто секторен индикатор загуби 4.2 на сто, най-много от секторните индекси в Западна Европа.

Най-големите седмични рекордни понижения бяха отчетени на "Уолстрийт", като технологичният индикатор Nasdaq се срина със 7.04%, регистрирайки най-лошата си седмица от началото на 2020 година преди COVID пандемията. Индустриалният Dow Jones се понижи с 5.11%, отчитайки също най-лошата седмица от началото на 2020 година. Широкият S&P 500 се понижи най-слабо, с 1.90 на сто.

С понижения с повече от процент завърши отминалата работна седмица и за големите фондови борси в Западна Европа, където "лидер" е националният измерител на "сините чипове" в Германия DAX (-1.91%), следван от италианския FTSE MIB (-1.77%), общият европейски индекс STOXX 600 (-1.40%), испанския IBEX 35 (-1.27%), френския САС 40 (-1.08%) и британския FTSE 100 (-0.65%).

Търговията на Българската фондова борса (БФБ)

през третата пълна работна седмица (17-21 януари) за 2022 година завърши със загуби и за четирите индекс, след три поредни седмици с преобладаващи печалби за измерителите. С най-голям седмичен спад приключи равно претегленият индекс BGTR 30 (-2.68%), следван от индикатора на българките "сини чипове" SOFIX (-2.56%), широкия BGBX 40 (-2.34%) и имотния BG REIT (-0.05%). В предходната седмица само SOFIX завърши със спад (-0.54%), докато другите три - с повишения: най-голям седмичен ръст беше регистриран от BG REIT (+3.93%), следван от BGTR 30 (+1.51%) и BGBX 40 (+0.14%).

В първата по-кратка седмица на годината (4-7 януари) на загуба беше само BG REIT (-1.81%), а с най-голям ръст приключи SOFIX (+1.81%), следван от BGBX 40 (+0.90%) и равно претегления BGTR 30 (+0.87%). През последните два работни дни (29-30 декември) на 2021 г. съотношението при индексите беше същото - три с повишение и един със спад, като най-висок ръст отчете BGBX 40 (+0.76%), следван от BGTR 30 (+0.40%), SOFIX (+0.37%) и единствен в червената зона се озова имотният BG REIT (-0.32%).

Равносметката за трите седмици от началото на новата година до 21 януари показва, че заради сериозния спад миналата седмица, три от индексите са на загуба и само BG REIT е с повишение (+1.99%), като най-голямо е понижението при SOFIX (-1.34%), следван от BGBX 40 (-1.32%) и BG TR 30 (-0.35%).

През цялата отминала 2021 година най-висок ръст отчита българският бенчмарк SOFIX (+42.04%), следван от BGBX 40 (+41.72%), BGTR 30 (+36.82%) и имотния BF REIT (+19.09%).

Откакто на 13 март 2020 г. беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 март 2021 г., заради коронавирусната пандемия), до 21 януари 2022 г. SOFIX e със значителен ръст от 37.06% и оборот от 310 422 110 лева.

И въпреки че три от четирите индекса завършиха със загуба, както вече посочихме,

БФБ отчете по-висок оборот

при реализирани 2 203 сделки с 5 028 787 лота за 6 968 751 лева, спрямо 2 210 сделки с 1 765 638 лота за общо 7 063 400 лева в предходната седмица (10-14 януари) или със 7 сделки по-малко, но с 3 263 149 лота и 2 348 511 лева повече.

Най-голяма заслуга за този оборот имат 9 дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева: Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) с 452 сделки с акции за 1 156 369 лева; Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPF) с 2 сделки за 930 095 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 136 сделки за 610 340 лева; Алтерко АД (A4L) със 176 сделки за 499 846 лева; Ай Ти Еф Груп АД (ITFA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 300 000 лева; Софарма АД (SFA) с 62 сделки с акции на дружеството за 220 051 лева; Химимпорт АД (CHIM) със 142 сделки за 217 768 лева; СЛС Холдинг АД (2SLA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 215 073 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 99 сделки с акции на дружеството за 214 782 лева.

На 9-те български най-оборотни компании се пада 62.63% от общия седмичен оборот на БФБ, а на лидера Ейч Ар Кепитъл - 16.60 на сто. Стартът с търговията на инвестиционната компания на пазара за развитие на малки и средни фирми beam бе даден на 18 януари и за 4 дни бяха пласирани 164 968 акции за 1 156 369 лева. Освен това, Ейч Ар Кепитъл излезе начело в групата на най-печелившите емисии (виж по-долу).

След като и четирите индекса са със седмично понижение,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 26% за губещите към 22 за печелившите и 52 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (56% за губещите към 26% за печелившите и 18 на сто без промяна), при обемите обороти (52% за губещите към 27% за печелившите и 21 на сто без промяна) и при сделките (56% за губещите към 26% за печелившите и 18 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (17-21 януари) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е отчетен спад с 2.56%, след като в предходната седмица беше регистрирано по-малко понижение, с 0.54%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 686 981 акции за 2 404 643 лева, спрямо 1 978 807 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 2.34%, спрямо повишение от 0.14% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 020 312 акции за 2 848 723 лева, спрямо 2 704 787 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 загубата е с 2.68%, след като в предходната седмица нарасна с 1.51%. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 766 022 акции за 2 592 444 лева, спрямо 2 704 787 лева седмица по рано;

- имотният BG REIT е с най-слабо понижение от 0.05%, след като в предходната седмица беше с най-високо повишение от 3.93%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 298 565 акции за 1 304 869 лева, спрямо 209 882 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 19.83% и седмичен оборот от 1 156 369 лева, при последна цена от 7.250 лв./акция и пазарна капитализация от 22 023 564 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е с нарастване с 10.53%, след като в предходната седмица отчете спад с 11.33%, при последна цена от 0.735 лв./акция през отминалата седмица и по-висока пазарна капитализация до 13 493 754 лева от 12 208 635 лева седмица по-рано;

- Форуком Фонд Имоти АДСИЦ (FFI) е с повишение от 8.33% и седмичен оборот от 10 980 лева, при последна цена от 1.300 лв./акция и пазарна капитализация от 2 352 662 лева;

- Сток плюс АД (STKP) е с нарастване от 6.82% и седмичен оборот от 12 690 лева, при последна цена от 1.410 лв./акция и пазарна капитализация от 6 781 325 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е с ръст от 2.50% и седмичен оборот от 112 059 лева, след като в предходната седмица беше с понижение и сред лидерите в групата на най-губещите емисии със спад от 3.23%. През отминалата седмица последната цена беше 2.460 лв./акция и пазарна капитализация и по-висока пазарна капитализация до 640 830 000 лева от 625 200 000 лева седмица по-рано.

3e-news.net

Топ 5 на най-губещите акции

- Илевън Кепитъл АД (11C) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 1.76% и седмичен оборот от 44 260 лева, при последна цена от 21.000в./акция и пазарна капитализация от 48 332 088 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с понижение от 11.50% и седмичен оборот от 147 364 лева и попада за втора поредна седмица в групата на най-губещите емисии, като в предходната регистрира близо три пъти по-слабо понижение от 3.42%. През отминалата работна седмица последната цена е била 2.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 10 668 162 лева от 12 055 023 лева седмица по-рано;

- Булленд инвестмънтс АДСИЦ (LAND) е със загуба от 11.05% и седмичен оборот от 12 478 лева, при последна цена от 0.765 лв./акция и пазарна капитализация от 11 481 216 лева;

- Зърнени Храни България АД (ZHBG) е със спад от 10.53% и седмичен оборот от 37 648 лева, след като в предходната седмица беше сред най-печелившите емисии с нарастване от 6.88%. През отминалата седмица последната цена беше 0.153 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 29 936 024 лева от 33 457 909 седмица по-рано;

- Алтерко АД (A4L) е със загуба от 10.26% и седмичен оборот от 499 846 лева, след като и в предходната седмица беше сред най-губещите емисии с понижение от 4.88%. Последната цена през отминалата седмица беше 21.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 377 999 979 лева от 421 199 977 лева седмица по-рано.


 

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.