Търговията с акции на Ейч Ар Кепитъл (HR Capital) на пазар beam започва след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 1 478 400 лева при почти 11 пъти презаписване на емисията. Това е седмата компания с успешно IPO през 2021 година на пазара за развитие на малки и средни фирми, чийто акции вече се търгуват на Българската фондова борса (БФБ).

Размерът на емисията на Ейч Ар Кепитъл е 3 037 733 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на компанията се търгуват на beam под борсов код HRC.

Ейч Ар Кепитъл е инвестиционна компания, основана от Христо Христов, която залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика - български и международни компании и фондове, които създават иновация, технологии и визия за едно по-добро бъдеще.

Компанията планира да инвестира набраните средства в онлайн бизнеси, които скалират своята дейност с бързо темпо чрез възможностите, които предоставят информационните технологии.

Търговията стартира на цена от 6.700 лв./акция и след два часа бяха пласирани 3 238 акции за 21 024 лева при последна цена от 6.493 лв./акция и пазарна капитализация от 19 289 605 лева. Цената им, обаче, спадна с 5.22%, което не е изненада. Много често при дебюта пазарната стойност на дружеството леко се понижава. Реалната картина ще стане ясна след най-малко месец търговия.

3e-news.net