Българската фондова борса (БФБ) и групата на Атинската фондова борса (ATHEX Group) подписаха рамково споразумение за допускане до търговия, клиринг и сетълмент на български деривати.

Обхватът на споразумението включва въвеждането на фючърси върху избрани акции, търгувани на БФБ, и фючърси върху основния индекс на Борсата - SOFIX, съобщи българският борсов оператор.

Плановете са продуктите да се търгуват на пазара на деривати на Атинската фондова борса, а клирингът да бъде предоставен от ATHEXClear в съответствие с изискванията на EMIR и законодателството на ЕС. Еврото ще бъде валутата както за търговия, така и за клиринг на инструментите.

През следващите месеци екипи от двете борси ще внедрят сложния проект с различни фази свързани с дизайна на продукти и бизнес модела, промоционални и маркетинг дейности, внедряване на инфраструктура, обучения и тестове.

3e-news.net