Служебното правителство прие решение, с което одобри предоставянето на възможност Република България да приложи специалната дерогация от член 3м, параграфи 1 и 2 от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

С решението на кабинета се разрешава изпълнението в периода от 5 декември 2022 г. до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г. или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в приложение XXV от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, с произход от Русия или изнасяни от Русия, в съответствие с член 3м, параграф 5 от европейския регламент.

Също така с решението се забранява продажбата на купувачи, разположени в друга държава членка или в трета държава, на нефтопродукти, произведени от суров нефт, превозван по море с произход Русия или изнесен от Русия с кодове по КН 2710, с изключение на нефтопродукти, посочени в приложението към решението на Министерския съвет, както и в случаите на корабно зареждане. Забраната влиза в сила от 5 март 2023 г. Засега не е ясно кои ще са тези продукти, които ще могат да се изнасят и след 5 март.

Европейската комисия вече заяви, че разрешаването на износ на горива, произведени от руски суров петрол, може да бъде нарушение на санкциите.

С правителственото решение се отменя и решение на Министерския съвет № 569 от 2022 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/879 от 3 юни 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 833/2014 г. и за предприемане на мерки за понижаване на цените на горивата за гражданите и икономическите оператори.

На 20 ноември служебният вицепремиер по икономическите политики Христо Алексиев заяви, че една пълна забрана за износ на продукти от суров руски петрол ще има много сериозни последствия за хората, бизнеса и всички потребители на петролни продукти. Той увери, че се водят активни разговори с представители на Европейската комисия, за да бъде уточнено как да се прилага регламентът.