Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент "пазар ден напред" затвори при цена за базова енергия (1 - 24 часа ) от 361.26 лв. за MWh и количество от 61 858.80 MWh с ден за доставка 7 октомври 2021 г., сочат данните от търговията. Това е увеличение с 9.1% спрямо цената при затварянето на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 439.81 лв. за MWh, при количество от 32 575.70 MWh.

Извънпиковата енергия (29 283.10 MWh) е на цена от 282.71 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 221.00 лв. за MWh и количество от 2324 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента "пазар ден напред" е постигната в 11 часа - 528.73 лв. за MWh при количество от 2763.1 MWh. Преди това в 09 часа е отчетена също висока цена от 526.67 лв. за MWh (2685.6 MWh).

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 226.2 лв. за MWh при количество от 2485.2 MWh.

Спрямо стойността от 331.21 лева за MWh или 169.34 евро за MWh за 6 октомври 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 7 октомври нараства до 184.71 евро за MWh ( ръст с 9.1%), според www.energylive.cloud, или 361.26 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

Стойността, постигната при "ден напред" на БНЕБ остава доста под отчетените на пазарите в Германия и Франция - 302.53 евро за MWh и 298.32 евро за MWh съответно. И доста под рекордните 327.44 евро за MWh в съседна Сърбия.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 октомври 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 3 515.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 326.90 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

Снимка: 3е-news.net