Работна група към Министерството на финансите ще подготви промени в Закона за хазарта, насочени към ограничаване на рекламата на хазартна дейност в близост до училища, обществени сгради и агресивно телевизионно съдържание, както и срещу дейността на нелегалните сайтовете за хазартни игри и срещу възможностите за изпиране на пари чрез хазартна дейност, съобщи МФ.

Това беше договорено на среща днес на министъра на финансите Асен Василев и ръководството на Националната агенция за приходите (НАП) с представители на четирите най-големи организации на хазартната индустрия - Българската асоциация на хазартните дейности, Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности, Асоциацията на игралната индустрия в България и Българската гейминг асоциация. В срещата участваха и представители на Българския спортен тотализатор (БСТ) и на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори.

В работната група ще участват представители на МФ, НАП, БСТ и четирите организации на игралната индустрия. Министър Василев посочи, че е необходима допълнителна регулация в сектора, но промените трябва да станат в диалог с бранша. Представителите на игралната индустрия заявиха, че вземат мерки за саморегулация в сектора, но трябва тези регулации да се отразят в законови норми.