Поне 15 млн. лв. се очаква да наберат малките и средните предприятия чрез ваучерната схема за листване на Българска фондова борса. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на дадения днес официален старт на инициативата на Министерство на икономиката и Българска фондова борса.

Общият индикативен бюджет на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари възлиза на 3 911 660 лева (2 млн. евро евро), като с днешното събитие стартира изпълнението на проект на стойност 1,6 млн. лв. На този етап целта е да се започне с първите предприятия, които да емитират ценни книжа и съответно ваучерите им да бъдат изплатени. Чак след като първият етап приключи, има готовност да се подпише втори договор за използването на цялата предвидена сума.

"За да получи едно дружество ваучер на стойност 50 хил. лв., то набраната сума от капиталовия пазар трябва да е поне 500 хил. лв., като определено мога да кажа, че очакваме интерес към инициативата", коментира Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ. 

Бюджетът е осигурен по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 хил. лева, като бенефициент ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Тя ще администрира процеса и ще набира заявления за получаване на ваучер. Ваучерът ще е с валидност 9 месеца, като през този период компаниите трябва да получат одобрение на проспект за емитиране на ценни книжа от КФН и да осъществят успешна емисия за набиране на капитал (първично публично предлагане) чрез фондовата борса или чрез метода букбилдинг.

"За първи път в историята на оперативните програми те се използват с цел бизнесът да набира капитал през фондовата борса", каза народният представител Делян Добрев. Той обясни, че одобрението по кандидатстването за ваучерите ще се дава в рамките на 10 дни и при добра организация в края на 2018 г. на БФБ могат да се листнат първите дружества по ваучерната схема. Добрев призова инвестиционните посредници да бъдат активни и да запознаят малките и средните предприятия с програмата. Според Делян Добрев между 10 и 50 пъти е възможно да се мултиплицира ефекта от вложените 1,5 млн. лв. в първия етап на програмата.

Ваучерът ще се изплаща на инвестиционния посредник при осъществена успешна емисия, което означава набран капитал не по-малък от 500 000 лв. От днес стартира изпълнението на проекта, като общите условия по процедурата вече са публикувани на сайта на агенцията, а през септември ще започне и реалното приемане на проектните предложения.