2018 година стана рекордна по покупка на злато от Централните банки на държавите в света, съобщи Световният съвет по златото. Причините са икономически - опасенията от нова финансова криза, волатилността на фондовите пазари и липсата на достатъчен икономически растеж в развитите държави карат повечето правителства да се обръщат към жълтия метал.

Търсенето на злато през миналата година се е увеличило с 4% спрямо 2017 година. Продадени са 4345.1 тона от скъпоценния метал, а предлагането се е увеличило само с 1%. Прогнозите на експертите са ,че и през 2019 година търговията със злато ще е активна и вероятността обемите на изтъргуваните количества да надхвърлят тези от миналата година е голяма. Китай и Индия се считат за вероятно най-големите купувачи през настоящата година.

Централни банки на държави в света са изкупили 651.5 тона или ръст от рекордните 74% на годишна база. Това е втори резултат за изкупени обеми от банките след 1967 година. С най-големи покупки се отличиха Централните банки на Русия, Турция, Казахстан, Китай и Полша.

Покупките на злато на кюлчета и монети също се увеличи и достигна 1090.2 тона. Тук лидер е Иран, който придоби 62 тона злато или ръст в сравнение с предходната година от 222%.

На този фон намаля търсенето и покупките на злато за влагане в електроника и за изработване на скъпоценни бижута.