Пазарът на електрически превозни средства през 2020 г. е нараснал с почти 43% въпреки пандемията COVID-19 и достигнал рекордните 3,24 милиона в сравнение с 2019 година. Това сочат предварителните данни на изданието EV-Volumes за реализацията на електрически автомобили BEV (battery electric vehicles) + PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles), които се отнасят към категориите - "с възможност за включване" и "зареждане от контакта", или иначе казано - Plug-in/Plugins.

Ако в годината преди кризата - 2019 г. продажбите на електромобили практически не са нараснали, а на някои пазари като Китай и САЩ дори е бил наблюдаван спад, то през 2020 година, независимо от ограниченията в различни страни заради пандемията, е регистриран впечатляващ ръст на продажбите на електромобили.

За сравнение, през 2019 г. са отчетени продажби на 2.26 млн. електрически превозни средства. Очакването е делът им в глобалните продажби през настоящата година да достигне 4.2 процента.

Нарастване на продажбите на електромобили е отчетено на всички големи пазари, освен Япония.

Най-значителен ръст се наблюдава в Европа, където повишението е със 137 % в сравнение с 2019 г., а продажбите на BEV и PHEV са достигнали 1.4 милиона. За отбелязване е, че това се случва при условията на криза на автомобилния пазар като цяло - при продажбата на всички автомобили е отчетен спад е от порядъка на 20%.

3e-news.net