Компанията Rystad Energy публикува доклад, в който се спира на най-важните моменти от развитието на световния пазар на природен газ през 2019 година. Основният извод е - ще станем свидетели на съществен ръст в производството и търговията с втечнен природен газ.

Първият фактор е очакваното силно увеличение на производството на втечнен природен газ в САЩ и Австралия. Според експертите, нарастването ще е с 11% и ще достигне 350 милиона тона годишно. Новите мощности за производството ще се увеличат с 10% и ще гарантират обеми от над 430 милиона тона годишно в следващи периоди. САЩ ще увеличат производството си два пъти и ще излязат на трето място в света, като изместят Малайзия.

Вторият фактор е прогнозата потреблението на природен газ в ЕС да намалее. Причините - мерки за ефективност в икономиката и бита, увеличаването на автомобилите на ток и спиране на енергийно неефективни производства. Това ще бъде проблем за Русия, тъй като тя ще трябва да реши - да намали ли цените, но да запази пазарен дял или да не ги намали, но да отвори път на американски втечнен природен газ за европейския пазар.

В Азия обаче консумацията на природен газ ще продължи да расте и това е третият фактор. С най-голям принос в този ръст ще е Китай, но това ще бъде балансирано от очаквано намаляване на потреблението в Япония и Южна Корея.

Четвъртият фактор е свързан с цените на природния газ. Според експертите, те ще намаляват през годината. Главната причина ще е натискът върху пазарите от страна на американски втечнен газ. Ако той се съчетае с по-мека зима, тогава понижението на цените ще е още по-голямо.

Петият фактор ще е усиленото търсене на нови находища. Сегашните вероятно ще се изчерпят в голяма степен до 2022 година. Ако проектите не бъдат стартирани през 2019 година, то това ще ограничи предлагането и ще доведе до поскъпване през 2023 година.