Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства за година със 17.2%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за август 2021 година.

Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 27%, в добивната промишленост - с 19.3%, и в преработващата промишленост - с 11.2 на сто. 

Спрямо август 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при:

 • производството на основни метали - с 46.8%,
 • производството на химични продукти - с 29.9%,
 • производството на електрически съоръжения - с 10.5%,
 • производството на изделия от каучук и пластмаси - с 9.8%,
 • производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.7%.

На месечна база увеличението на индекса на цените на производител е с 3 на сто. 

Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.7%, и в преработващата промишленост - с 0.4%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - със 7.4%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при:

 • производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.5%,
 • производството на основни метали - с 1.4%,
 • производството на химични продукти - с 1.2%.

Понижение на цените е отчетено при производството, некласифицирано другаде - с 0.7%, както и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.2%. Общият индекс на цените на производител през август 2021 г. се увеличава със 17.9% в сравнение със същия месец на 2020 година.

Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 31.3%, в добивната промишленост - с 14.1%, и в преработващата промишленост - с 13.9%.

По-значителен ръст е отчетен при:

 • производството на основни метали - с 44.4%,
 • производството на химични продукти - с 16.7%,
 • производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 15.4%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2021 г. също се увеличава, но с 4.2% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.3%, в преработващата промишленост - с 0.2%, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 1.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при:

 • производството на химични продукти - с 1.5%,
 • производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.1%,
 • производството на основни метали - с 1.0%.

Намаление е отчетено при обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм, както и при производството на електрически съоръжения - с по 0.3%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през август 2021 г. нараства с 1.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. е регистриран ръст от 19 на сто.