Нагнетяването на газ в подземните газохранилища на Европа продължава да изостава. От изтеглените през миналата зима обеми са възстановени около 20%. Справка на платформата AGSI показва, че към момента подземните газохранилища в Европа са запълнени до 43.15% от обема им или 480.4287 TWh.

Конкретно за България данните показват, че газохранилището в Чирен е запълнено до 29.78% или 1.8672 TWh, при тренд от 0.54%.

Данните на европейската асоциация на операторите на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe - GIE) показват, че от над 66 млрд. куб м газ, изтеглени през миналия есенно-зимен сезон, на 14 юни са запълнени само около 13,6 млрд. куб м - най-ниският обем за съпоставимите периоди.

Руската компания "Газпром" отбелязва, че изоставането по обем на активен газ в подземните газохранилища спрямо същата дата на миналата година е много голямо - 33 млрд. куб метра.

В същото време цените на основните европейски спот пазари сега, през лятото, са около 360 долара. Например, на газовия хъба NCG на 14 юни цената достигна 363,8 долара. Това е много повече от максималните цени, достигнати през февруари - с около 100 долара.

3e-news.net