17-11-2017 20-11-2018

Коментари

даде 3 милярда от нашите пари да се построи тръбата на Москва На ли бехме "балкански газов хъб'? Що така?