Ако искате да забогатеете, започнете да инвестирате колкото можете по-рано. Този съвет, даден от Уорън Бъфет по време на годишното събрание на инвестиционната му компания Berkshire Hathaway през 1999 г. е актуален и до днес.

Легендарният инвеститор тогава е на 68-годишна възраст и разполага с 30 млрд. долара. Днес той е на 92 години и притежава състояние от над 100 млрд. долара.

Как да спечелим стотици хиляди или дори милиони?

Бъфет е на мнение, че сложната лихва е най-добрият приятел на инвеститорите. Той сравнява натрупването на богатство с търкалянето на снежна топка, която с течение на времето става по-голяма.

"Оракулът от Омаха", както често наричат Бъфет съветва всички, завършили университет по това време да вложат 10 000 долара.

"В следващите години продължавайте да увеличавате вложението си", продължава той. 

Най-доброто решение за парите ни е борсово-търгуван фонд, следящ представянето на индекса S&P500, тъй като е с ниски разходи. Именно там Бъфет желае след смъртта му да се вложат 90% от богатството му.

Какво показват изчисленията?

При вложени 10 000 долара като начална инвестиция, както и по 100 долара/месечно за период от 40 години, сумата би нараснала до 1.015 млн. долара. Изчисленията са направени при доходност от 10.1% на годишна база, колкото е историческото представяне на S&P500 за последните 100 години.

Ако месечно добавяме по 200 долара, то преди пенсионирането ни ще разполагаме с 1.56 млн. долара. 

Изчисленията важат и в друга валута - включително лева и евро. Разликата е, че в крайна сметка ще разполагаме със същата сума, но в друга валута.

*Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че инвестициите носят рискове и е необходимо да се запознаят обстойно с информация за планираната инвестиция или да потърсят професионален съвет за своите инвестиционни решения.