Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2021 г. се увеличават на годишна база с 5.4% (230.8 млн. лв.) и с 1.1% (48 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 година. Това става ясно от последните данни на Българската народна банка (БНБ). Според тях в края на тримесечието вземанията на лизинговите компании възлизат на 4,539 млрд. лева.

Вземанията по най-разпространения у нас финансов лизинг са 4.318 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2021 г., като на годишна база те нарастват с 5.5% (226.6 млн. лв.) и с 1.1% (46.1 млн. лв.) спрямо второто тримесечие на 2021 година. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава от 95% в края на септември 2020 г. до 95.1% в края на септември 2021 година. Сключените през третото тримесечие на 2021 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 538.6 млн. лв. Обемът им нараства с 12.4% (59.5 млн. лв.) спрямо третото тримесечие на 2020 г. и намалява със 7.1% (41.3 млн. лв.) спрямо второто тримесечие на 2021 година.

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.782 млрд. лв. в края на септември 2021 година. Те нарастват с 8.7% (143.2 млн. лв.) на годишна база и с 2.8% (48.5 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2021 година. Относителният им дял е 41.3% в края на септември 2021 г. при 40.1% в края на септември 2020 година.

В края на третото тримесечие на 2021 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.315 млрд. лв., като нарастват с 1.2% (16 млн. лв.) спрямо края на септември 2020 г. и с 0.7% (9.6 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 година. Относителният им дял намалява от 31.8% в края на септември 2020 г. до 30.5% в края на същия месец на 2021 година.

В края на третото тримесечие на 2021 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.006 млрд. лв., като нарастват с 9.6% (88.2 млн. лв.) спрямо края на септември 2020 г. и с 0.2% (2.4 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 година. Относителният им дял се повишава от 22.4% в края на септември 2020 г. до 23.3% в края на същия месец на 2021 година.

Вземанията по по-непознатия у нас - оперативен лизинг в края на септември 2021 г. са 221.6 млн. лв., като се увеличават с 1.9% (4.2 млн. лв.) на годишна база и с 0.8% (1.8 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2021 година.