В момента намаляването на цената на природния газ за индустрията зависи единствено от волята на "Булгаргаз". Това коментира за БТА заместник-председателят на Българската газова асоциация Кирил Темелков по повод различната регулирана и за промишлеността цена на природния газ за ноември.

Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и "Булгаргаз" ЕАД промишлеността заплаща природния газ по предложената, а не по утвърдената цена. Преди два дни представители на по-големите потребители на природен газ публикуваха съвместна декларацията, в която посочиха, че българската индустрия ще плаща през ноември 119,87 лева за мегаватчас, а не 93,19 лв, докато за октомври е била 94,54 лв. за мегаватчас. В същото време Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди регулираната цена на природния газ за ноември от 93,19 лева за мегаватчас. Затова индустрията настоява "Булгаргаз" ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цените на природния газ за ноември, в което да са взети предвид всички фактори, позволяващи намаляване на заявената за утвърждаване цена.

Индустрията не получава природен газ по цената, по която КЕВР утвърждава, а по тази, по която "Булгаргаз" предлага на енергийния регулатор да бъде утвърдена, уточни Темелков. Той смята, че КЕВР може да се намеси, но не с това да утвърди нова цена. От регулатора не могат да определят цената на "Булгаргаз", защото това са двустранни договори, които не подлежат на този вид регулация. Другият елемент е, че "Булгаргаз", по силата на "господстващ доставчик, подкрепен от държавата", е принудил целият бизнес да подпише такива договори, които за тях са неизгодни, заяви зам.-председателят на Българската газова асоциация. Той добави, че бизнесът няма друг избор - представителите му трябва или да подпишат неизгоден договор, или да нямат никакъв договор. Според Темелков, проблемът тук е, че самата подзаконова нормативна уредба е направена така, че никой не наблюдава договорите на "Булгаргаз".

В случая КЕВР е права, изтъкна Темелков. Той поясни, че комисията не може да определи цена за индустрията. Бизнесът обаче не иска КЕВР да им одобри цена, а настоява "Булгаргаз" да внесе ново заявление до регулатора, в което да има нова цена, съпоставима с одобрената. Тогава, дори и без да е одобрена от КЕВР, ако "Булгаргаз" обяви цената на собствената си страница, тя може да бъде намалена. В момента намаляването на цената на природния газ за индустрията зависи единствено от волята на "Булгаргаз", каза зам.-председателят на Българската газова асоциация.

Според Темелков, "Булгаргаз" трябва да промени поведението си и да обявява цената на бизнеса не когато започне да използва природен газ, а поне в началото на предходния месец.

"Така както се прави на всички свободни пазари", добави той.

По думите на Темелков по този начин бизнесът ще може да прецени дали тази цена му е висока. Освен това бизнесът трябва има право да се отказва от количествата, когато цената му е висока. Според него това, което се прави в момента, е манипулация.

От друга страна има програма за освобождаване на количествата природен газ. Когато бизнесът знае, и тези количества се освобождават адекватно, тогава индустрията ще може да купи природен газ от тази програма и при цени, които са равностойни на регулираната цена. "Но "Булгаргаз" не пуска регулярно такива количества за бизнеса, а го прави, когато оттам преценят, че имат повече количества. Но бизнесът не може да съществува от това какво има "Булгаргаз" и какво няма", коментира Темелков. Още повече тази програма е по изискване на Европейската комисия като осигуряване на адекватна алтернатива за индустрията и за газовия пазар.

Българската газова асоциация утре ще обяви в открито писмо какви мерки да бъдат предприети по тези въпроси, информира Кирил Темелков.