Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 82,12 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) - такава, каквато предложи по-рано днес "Булгаргаз".

Както писахме по-рано, така определената цена е с почти 36% (35,9%) по-висока от цената за октомври - 60,41 лв./MWh.

В началото на октомври "Булгаргаз" заяви прогнозна цена за ноември от 67,27 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Въпреки неблагоприятните ценови фактори регулираната цена за месец ноември, утвърдената цена е над 10 на сто по-ниска от цената на европейските газови пазари за ноември, отбеляза общественият доставчик.

КЕВР утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за ноември. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 октомври т.г. включително, съобщи на интернет страницата си Комисията.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка. В ценовия микс за ноември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 35,64% от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

"Булгаргаз" е сключил за ноември три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за ноември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

"Независимо, че през зимните месеци доставяният от Азербайджан газ намалява като относителен дял в общите количества, той остава благоприятен фактор за България, тъй като неговата цена не е обвързана с цените на международните газовите пазари. Благодарение на това цената на газа за българските потребители - битови и стопански - остава съществено по-ниска в сравнение с другите европейски страни", заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на откритото заседание, цитиран в съобщението. Според него основните фактори със съществено влияние върху регулираната цена на газа са значителния ръст на ценообразуващия индекс TTF "месец напред" за ноември, увеличените количества за доставка за предстоящия отоплителен сезон и негативното влияние на военните конфликти в Украйна и Близкия изток върху пазарните цени на синьото гориво.