82,12 лева/MWh ( без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за месец ноември 2023 г., по която "Булгаргаз" ЕАД да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това съобщи на интернет страницата си общественият доставчик.

В началото на октомври "Булгаргаз" заяви прогнозна цена за месец ноември от 67,27 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 

Последното предложение на обществения доставчик е с почти 36% (35,9%) по-високо от утвърдената от КЕВР цена през октомври - 60,41 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Компанията съобщи днес, че цената, която предлага за настоящия месец, остава с над 10% по-ниска от ценообразуващия индекс TTF "месец напред" за ноември, който се покачи значително през последния месец поради предстоящото начало на отоплителния сезон. През октомври цените на природния газ се повишиха чувствително и в резултат на геополитически събития, достигайки до най-високите си ценови нива от февруари 2023 г. насам от 54-56 EUR/MWh, отбеляза "Булгаргаз".

Преди няколко дни, при открито заседание на КЕВР, председателят на регулатора Иван Иванов каза, че цената на природния газ през ноември ще бъде по-ниска от тази на европейските газови пазари, но ще е значително по-висока от цената, която беше определена за предходния месец.

Иванов отбеляза, че за по-малко от месец цената на дневна база на TTF се е повишила с около 45 процента. Доставките на природен газ от Азербайджан обаче понижават общата на цена на природния газ. Тези количества са определени с договор и все повече няма да са определящи за цената, допълни Иванов.

Друга причина за увеличеното е, че доставеният през октомври втечнен природен газ на терминала в Турция е по-малко и нужните количества ще трябва да бъдат заместени с други, обясни при обсъждането директорът на дирекция "Природен газ" в "Булгаргаз" Веселин Синабов.

КЕВР ще реши на закрито заседание днес от 15:00 часа каква ще бъде цената на природния газ за ноември, по която "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.