Цената на природния газ през ноември ще бъде по-ниска от тази на европейските газови пазари, но ще бъде значително по-висока от цената, която беше определена за месец октомври. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по време днешното открито заседание на регулатора.

Според съобщиние на "Булгаргаз" ЕАД, компанията очаква регулираната цена за ноември да достигне 85 лв. за киловатчас, което бележи 40% ценови скок спрямо октомври. По-рано "Булгаргаз" беше заявила прогнозна цена от 67,27 лева за мегаватчас (MWh).

Иванов посочи, че за по-малко от месец цената на дневна база на TTF индекса (водещ показател за цените в Европа бел. ред) се е повишила с около 45 процента. Доставките на природен газ от Азербайджан обаче понижават общата на цена на природния газ. Тези количества са определени с договор и все повече няма да са определящи за цената, допълни Иванов.

Директорът на дирекция "Природен газ" в "Булгаргаз" Веселин Синабов посочи, че към момента определящата цена на европейския газов индекс TTF е 92 лева за мегаватчас, а тази за ноември е 100 лева за мегаватчас.

"Въпреки това регулираната цена ще бъде по-ниска от нивата на европейските газови хъбове", изтъкна той.

Друга причина за увеличеното е, че доставеният през октомври втечнен природен газ на терминала в Турция е по-малко и нужните количества ще трябва да бъдат заместени с други. Синабов обаче не пожела да се ангажира точно колко ще бъде повишението през следващия месец.

След заседанието от "Булгаргаз" посочиха посочиха, че повишението на природния газ през ноември ще бъде с 15 процента по-ниско от стойностите на TTF индекса.

В доклада от 11 октомври е записано, че "Булгаргаз" предлага за утвърждаване цена на природния газ за ноември от 67,27 лева за мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. КЕВР утвърди цена на природния газ за октомври от 60,41 лева за MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

КЕВР ще реши на закрито заседание на 1 ноември от 15:00 часа каква да бъде цената на природния газ за следващия месец, по която "Булгаргаз" да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, каза още председателят на регулатора Иван Иванов.

Той уточни, че от обществения доставчик на 1 ноември сутринта ще изпратят актуализираното си предложение за цената на синьото гориво.