Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не подкрепя появилите се спекулации за увеличение на цената на природния газ за месец май с 35 процента, тъй като средно претеглена стойност от всички договори за доставка за месец май ще бъде известна едва след 4 май, съобщиха от регулатора.

Цената на газа за месец май ще се определи с решение на КЕВР на 10 май след разглеждане на заявлението на "Булгаргаз", което ще бъде представено до 4 май, съдържащо отделните цени на новите доставчици и размера на техните количества в общия микс.

В КЕВР беше обсъдено днес заявлението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец май, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

След заседанието председателят на КЕВР Станислав Тодоров заяви,че цените в България на природния газ ще се изравнят с тези от Европа, за разлика от досегашната практика, при която се е разчитало на дългосрочни договори. В момента борсовите цени в Европа са малко под 100 евро за мегаватчас, отбеляза Тодоров и изрази предположение, че предвид големите количества, които купува "Булгаргаз", цената ще бъде малко по-ниска поради търговската отстъпка.

Както написахме по-рано актуалната котировка на нидерландската борса TTF - водещата европейска платформа, е 100.15 евро/MWh. Утвърдената за април цена от КЕВР е 142.59 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Грубата сметка показва разлика от около 40% (без в нея да влиза оскъпяването от цените за достъп, пренос и ДДС).

Оказва се, че заради преустановения на 7 април добив от хранилището в Чирен (заради очакваното от "Булгаргаз" спиране на доставките от Русия) сметките показват продажна цена днес от 177 лева на мегаватчас.

Станислав Тодоров отбеляза, че това е цената, по която най-вероятно общественият доставчик доставя количествата природен газ в момента - през април - близка до европейската. Това не е цената за месец май, каза шефът на регулатора.