Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да създаде и да поддържа интернет платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, реши парламентът.

Депутатите приеха на второ четене текстове от промените в Закона за енергетиката за либерализация на енергийния пазар.

Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh ще имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия. Търговците на електрическа енергия ще са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните клиенти, записаха в закона депутатите.

Председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов (ГЕРБ) обясни, че от тази платформа се нуждае всеки един потребител - битов или небитов, който излиза на свободния пазар, за да има информация за лицензираните търговци. Той посочи, че търговците ще бъдат задължени да подават актуална информация и ще има санкции за тези, които спекулират със своите оферти или подават невярна информация.

Николов отбеляза, че такива платформи вече има в Англия, в Германия, във всички развити и либерализирали своите пазари на електрическа енергия страни. Има дори и в Северна Македония, а ние още нямаме такава платформа, коментира той.

Валентин Николов посочи, че измененията предвиждат и лицензиране на всички участници на газовия пазар. Това е тенденция в целия ЕС - в Гърция, в Румъния тези фирми са лицензирани от техните регулатори, отбеляза той.

От БСП подкрепиха създаването на платформата и поискаха да се направи информационна кампания във връзка с либерализацията на пазара. От ГЕРБ също поискаха Министерството на енергетиката да популяризира платформата.