Търговците на електрическа енергия ще трябва да подават актуална информация, а тези които спекулират със своите оферти или подават невярна информация, ще бъдат санкциониране | Бизнес.dir.bg