Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) пита в писмо до ресорния министър какви са цените на природния газ за юли и посочват, че понастоящем нито на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на сайта на "Булгаргаз" ЕАД има информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за утвърждаване на цена на природния газ за юли 2022 г. 

В писмото си бизнесът настоява за незабавно изясняване на ситуацията с цената на синьото гориво.

БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, вече написаха подобно писмо - в средата на юни - до премиера Кирил Петков, в което го попитаха осигурени ли са доставки на природен газ за юли 2022 г. и дългосрочно - след спирането на доставките на природен газ от Русия.

В писмото до енергийния министър, с копие до ръководството на "Булгаргаз" и КЕВР, се напомня, че съгласно договорите за доставка, сключени между "Булгаргаз" ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена.

Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ, смятат работодателите. Според тях се нарушава установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число на месеца, която е давала възможност на бизнеса за известно планиране на разходите за природен газ.

От бизнеса изтъкват, че за пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ, и допълват, че доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало "Булгаргаз" ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система и да може да формира доставна цена.

Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление. Те допринасят за сигурността на пазара в страната. Като дългогодишни клиенти на "Булгаргаз" ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената, се казва в писмото.

В момента страната ни получава природен газ от Азербайджан и чрез гръцкия LNG терминал Ревитуса. Доставките от "Газпром" са спрени вече трети месец.

Международните цени растат

Цената на газа в Европа в понеделник се повиши с близо 20 %, което предизвиква огромни притеснения за бизнеса, сочат данните. В основата на повишението са лошите стачката в Норвегия и слабите газови потоци от Русия.

Фючърсите за август за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха от ниво от 151.55 евро за MWh, съобщи 3eNews. В рамките на първите два часа от търговията в понеделник успяха да се задържат до 148 - 150 евро за MWh. Скокът до 160 евро за MWh стартира малко преди обедните часове и буквално до два часа преди затварянето на търговията остана до ниво от 161 .9 евро за MWh. Малко преди затварянето на търговията газовите фючърси скочиха първо до 164 евро за MWh и засилиха темповете на ръст като при затварянето се установиха на ниво от 167.30 евро за MWh. Това е ръст от от 19.51 % спрямо стойността от петък и 13.20 на сто от старта в понеделник.

Това е най-същественият ръст, отчетен от месец март тази година. Тогава за няколко дни пазарът отчете едни от най-високите стойности, като 7 март бе отчетена рекордната цена от 200.90 евро за Мвтч.

Прави впечатление и скокът на газовите фючърси за септември - до 167.88 евро за MWh.

Работници в норвежкия петролен сектор започнаха днес стачка, която се очаква да свие добива на петрол и газ с 89 000 барела петролен еквивалент дневно. От тези количества газът е 27 500 барела петролен еквивалент дневно, уточни енергийният гигант "Екуинор" (Equinor).

От сряда добивът ще бъде намален със 130 000 барела дневно, което се равнява на около 6,5 процента от производството на Норвегия, според изчисления на Ройтерс.